Naturgas och petroleum

Naturgas och petroleum är bland de viktigaste energikällorna och råvarorna vi har idag.

Relaterat extramaterial

Wallacelinjen

Wallacelinjen delar av Asiens djurgeografi från Australiens.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Eroderande förkastningsblock

Man kan påträffa resterna av den Variskiska och Kaledoniska bergkedjan nästan överallt i världen.

How does soil form?

This lesson presents soil formation, the components of soil, and soil protection.

I regnets spår - Savannen

Savannens flora och fauna anpassar sig efter klimatet

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Jordens lungor - de tropiska regnskogarna

Tropiska regnskogar spelar en viktig roll i regleringen av jordens klimat.

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten...

Added to your cart.