Naturgas och petroleum

Naturgas och petroleum är bland de viktigaste energikällorna och råvarorna vi har idag.

Relaterat extramaterial

Sjöarnas utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar på ytan av både endogena och...

Bauxitens väg

Bauxit används till framställning av aluminium. Titta på den här videon för att lära dig om hur...

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig...

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska...

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor...

Tropiska cykloner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer inuti vilka...

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Added to your cart.