Magisk kedja

En spektakulär optisk illusion med hjälp av en kedja av slutna ringar.

Relaterat extramaterial

Project Garage Band

Let's make musical instruments.

Tyngdlöshet

Ett rymdskepp i bana befinner sig konstant i fritt fall.

The physics of bicycles

This lesson presents some of the laws of physics through the operation of the bicycle.

Släcka ljus med hjälp av koldioxid

I detta experiment producerar vi koldioxid med vinäger och bakpulver.

Cartesianska dykaren

Objekt som är tätare än vatten, sjunker i vatten.

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Pitch and frequency, Part II

Experience the relationship between pitch and frequency through measurements.

Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud...

Added to your cart.