Hur fungerar krockkuddar

En förening som kallas natriumazid är ansvarig för krockkuddarnas funktion.

Relaterat extramaterial

Svavelsyra (H₂SO₄)

En färglös, viskös, starkt frätande syra som används i flera industriella processer.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att...

Glastillverkningsprocessen

Glasföremål är vanligt förekommande i vår vardag. Men hur tillverkas de?

Salpetersyrlighet (HNO₂)

En av kväves oxosyror. En färglös, måttligt stark syra med en stickande lukt, som bara...

Kisel

En kristallin substans som är ett mycket viktigt material inom elektronikindustrin...

Acetonperoxidens kraft

Acetonperoxid är en farlig kristallin organisk förening vars konsistens liknar florsockrets.

Ozon (O₃)

En allotrop av syre och består av tre syreatomer.

Added to your cart.