Hagia Sophia

Denna byggnad, som är ett museum idag, brukade vara en av de mest kända religiösa platserna i världen, först för kristendomen och sedan för islam.

Relaterat extramaterial

Slaget vid Hastings (1066)

Striden slutade med seger för Vilhelm Erövraren och normanderna över den engelska armén.

Bosättning av Nordamerikas urbefolkning (Kråknationen)

Kråkindianer är en nordamerikansk urbefolkning vars bosättningsområden låg vid...

Medeltida bondgård

Boningshusen vid medeltida bondgårdar var enkla envåningshus byggda av jord, lera och trä.

Benhuset i Sedlec

Benhuset i Sedlec är ett av de mest ovanliga kapellen i Europa.

Hierarkin inom den medeltida kristna kyrkan (1000-talet)

Denna animation visar den hierarkiska strukturen inom den medeltida kristna kyrkan.

Digerdöden (Europa, 1347–1353)

En pandemisk sjukdom orsakad av pestbakterien Yersinia pestis. Digerdöden var en av de...

Tresäde

I denna video visas varför tresäde är mer fördelaktig än tvåsäde.

Djonk

Ett segelfartyg med karaktäristiska loggertsegel som används för både militära ändamål...

Added to your cart.