Gudaträd

Denna växt som härstammar från Kina har blivit en invasiv art.

Relaterat extramaterial

Jämförelse mellan äkta frukter och skenfrukter

Fruktväggen hos äkta frukter utvecklas från fruktämnet, medan fruktväggen hos skenfrukter...

Äppelträd

Äpplet är den mest kända frukten men också en av de mest populära frukterna i världen.

Tall

Tallen är ett av de mest utbredda träden inom tallsläktet och den är hemmahörande i Eurasien.

Skogslind

Detta träd hör hemma i Karpaterbäckenet. Det växer långsamt och är relativt krävande. I vissa...

Hästkastanj

Denna animation visar hur hästkastanjen förändras med årstiderna.

Mammutträd

Mammutträden är världens största och tyngsta levande organismer.

Björnbär

I skogar växer olika goda frukter på träd och buskar. En av de mest populära frukterna som växer...

Chilipeppar

Kapsaicin är det ämne som i chilipeppar ger en smak av hetta.

Added to your cart.