Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Framställning av eten och dess är reaktion med bromvatten (observation)

Framställning av eten och dess är reaktion med bromvatten (observation)

Eten, som framställs genom upphettning av polyeten, förändrar bromvattnets färg.

01:40

Kemi

Nyckelord

eten, bromvatten, brom, dibrometan, polyeten, tillsats, alkener, olefin, dubbelbindning, omättad förening, värmeöverföring, hetta, Polymerisation, molekylär förening, provrör, bunsenbrännare, Experiment, kemisk reaktion, kemi

Relaterade objekt

Relaterade objekt

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Byggmaterial i växtcellväggar och fibrer.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin är den enklaste aromatiska aminen. Dess vetenskapliga namn är fenylamin.

Cellobios (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobios är den grundläggande strukturella enheten i cellulosa.

Glycylglycin (C₄H₈N₂O₃)

Den enklaste peptiden, bildad från två glycinmolekyler genom en peptidbindning.

Brinner valnötter?

Energin som släpps ur den brinnande valnöten används för att värma vatten.

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

1-buten (C₄H₈)

1-buten är en isomer av buten.

Added to your cart.