Folkblandning i Europa

Över årtiondena har många typer av människor bosatt sig i Europa. Deras sätt att leva passade ihop med miljöförhållandena.

Relaterat extramaterial

Hamn

Hamnar tillhandahåller infrastruktur och tjänster nödvändiga för industri och sjöfart.

Befolkningspyramid

Befolkningspyramiden är ett sätt att illustrera ålders- och könsfördelningen i ett visst land.

Satellitnavigering, GPS

Det globala positioneringssystemet, GPS, består av 24 satelliter men bara fyra av dessa...

Livet på bondgården (Ungern)

I lantlivet ingår speciella jordbruksverksamheter.

Handbollsplan

Handboll är ett populärt lagbollspel.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Kanaltunneln

Kanaltunneln är en 50,5 km lång järnvägstunnel som löper under Engelska kanalen, mellan...

Dagbrott

I dagbrott, till skillnad från i underjordiska gruvor, tas lagren som täcker...

Added to your cart.