Folkblandning i Europa

Över årtiondena har många typer av människor bosatt sig i Europa. Deras sätt att leva passade ihop med miljöförhållandena.

Relaterat extramaterial

Isolerad bosättning (skogsbruk)

Jordbrukare anpassar sina metoder till miljön.

Voyager rymdsonder

Voyager rymdsonderna var de första konstgjorda objekten att lämna solsystemet. De samlar...

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i...

How can hydropower be utilised?

This lesson presents the possibilities for utilising hydropower.

Turism

Turismen är en viktig inkomstkälla för många länder och som kontinuerligt växer över hela världen.

Allmännyttiga tjänster

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening,...

Utforskningen av Mars

Strukturen på Mars och eventuella spår av liv på planeten utforskas med hjälp av...

Fördelningen av föda på jorden

Mycket mer mat än vad som egentligen behövs för att mätta världens befolkning produceras på...

Added to your cart.