Farorna med aluminiumproduktion

Vid aluminiumtillverkning omvandlas först bauxit till aluminiumoxid. Denna process kan vara skadlig.

Relaterat extramaterial

Vindenergi

Vind är en av de viktigaste förnybara energikällorna vi har idag.

Global uppvärmning

Atmosfären och klimatet på jorden har förändrats en hel del under de senaste årmiljonerna.

Vattnets kretslopp

Vattnet på jorden är i ständig rörelse och cirkulerar i ett kretslopp.

Växthuseffekten

Jordens atmosfär fungerar som ett enormt växthus.

Sopsortera mera!

Sopsortering är det bästa sättet att minska sopbergen.

De oförutsedda konsekvenserna av gruvdrift

Gruvdrift är en viktig sektor inom ekonomin, men kan orsaka bestående skador på miljön.

Avfallshantering

Har du någonsin tänkt på vad som händer med avfallet du slänger i soptunnan?

Globala miljöproblem

Det överdrivna utnyttjandet av naturresurser har lett till svårlösta miljöproblem.

Added to your cart.