Farorna med aluminiumproduktion

Vid aluminiumtillverkning omvandlas först bauxit till aluminiumoxid. Denna process kan vara skadlig.

Relaterat extramaterial

Vindenergi

Vind är en av de viktigaste förnybara energikällorna vi har idag.

Sopsortera mera!

Sopsortering är det bästa sättet att minska sopbergen.

Bortom glödlampan och eluttaget

Har du någonsin tänkt på varifrån elen din dator eller TV använder kommer ifrån?

Global uppvärmning

Atmosfären och klimatet på jorden har förändrats en hel del under de senaste årmiljonerna.

Globala miljöproblem

Det överdrivna utnyttjandet av naturresurser har lett till svårlösta miljöproblem.

Vattnets kretslopp

Vattnet på jorden är i ständig rörelse och cirkulerar i ett kretslopp.

Avfallshantering

Har du någonsin tänkt på vad som händer med avfallet du slänger i soptunnan?

De oförutsedda konsekvenserna av gruvdrift

Gruvdrift är en viktig sektor inom ekonomin, men kan orsaka bestående skador på miljön.

Added to your cart.