Europeiska erövringar i Amerika.

Efter 1492 invaderades Amerika av europeiska erövrare, som besegrade indianerna, trots att de var kraftigt underlägsna. Hur kunde så få européer besegra så många indianer?

Relaterat extramaterial

Arbetarklassområde (1800-talet)

Typiska arbetarklassområden med ohälsosamma levnadsvillkor byggdes under den industriella...

Indisk maharadja med sin hustru (1700-talet)

Maharadjor var hinduiska ledare som härskade över stora regioner i Indien.

Bastiljen (Paris, 1700-talet)

Fängelset i Paris blev legendariskt efter revolutionen år 1789.

Österrikiskt-habsburgska infanteri

Det habsburgska imperiets infanteri utplacerades i flera strider.

Cromwells Järnsidorna(1600-talet)

Järnsidorna var medlemmar av det kavalleri som bildades av Oliver Cromwell för att slåss...

Slaget vid Austerlitz

Slaget vid Austerlitz var en av de mest betydande striderna under Napoleonkrigen år 1805.

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Tysklands återförening

På 1800-talet enades de fragmenterade tyska staterna under ledning av Preussen.

Added to your cart.