Ett urgammalt Pompeji

Det finns en liten by i norra Ungern i Centraleuropa som gömmer unika skatter.

Relaterat extramaterial

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Eoliska ökenlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av öknar.

Vattendrag

Människor har alltid föredragit att bosätta sig nära floder. Vilka är fördelarna och nackdelarna...

Processen av fysisk och kemisk vittring

Medan vid fysisk vittring bergarten endast faller i bitar, vid kemisk vittring förändras även...

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller...

Molnbildning

Då temperaturen sjunker till daggpunkten, nås mättnad och överflödig vattenånga kondenseras.

Tajgan

Bland klimatzoner med extrema förhållanden, bildas tajgan endast på norra halvklotet. Landskapet...

Added to your cart.