Blandning av ämnen, separering av blandningar 2 (observation)

Separering av blandningar om ett av ämnena löser sig i vatten.

Relaterat extramaterial

Vätskors ytspänning 2 (observation)

I denna video experimenterar vi med karamellfärg.

Böjning av en vattenstråle

Ett överraskande fenomen som uppstår när man håller en statiskt laddad linjal nära vattnet som...

Tvål

Fettsyror är uppbyggda av ett polärt huvud och en opolär svans, därför kan de användas...

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Exoterm reaktion

Vid upphettning reagerar pulveriserat svavel med pulveriserad zink varvid värme frigörs.

Daniells element

Man kan generera elektricitet med hjälp av en saltbrygga och genom att sänka ned en zinkelektrod...

Koncentrationens effekt på kemisk jämvikt

Undersökning av färgen på kobolt(II)klorid i vatten och i saltsyra.

Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Added to your cart.