Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Blandning av ämnen, separering av blandningar 1

Blandning av ämnen, separering av blandningar 1

Ämnen kan separeras från blandningen baserat på deras olika egenskaper.

01:28

Kemi

Nyckelord

blandning, separering, separera blandningar, järnpulver, svavel, kalksten, kopparsulfat, vatten, löslighet, magnetisk mottaglighet, fysikalisk egenskap, kemisk förändring, fysisk förändring, filtrering, indunstning, upplösning, lösning, magnet, magnetiskt fält, permanentmagnet, magnetiska fältlinjer, titta på glas, bägare, Experiment, fysik, kemi, kemikalie

Relaterade objekt

Relaterade objekt

Exoterm reaktion (observation)

Vid upphettning reagerar pulveriserat svavel med pulveriserad zink som frigör värme.

Blandning av ämnen, separering av blandningar 2

Separering av blandningar om ett av ämnena löser sig i vatten.

Vätskors ytspänning 2 (observation)

I denna video experimenterar vi med karamellfärg.

Smart modellera

Tack vare elastomerernas speciella förmågor kan vi bevittna modellerans överraskande beteende.

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

Eld under askan

Katalysatorer kan underlätta eller stödja reaktionsprocesser som annars inte skulle inträffa.

Added to your cart.