Att överstiga ljudets hastighet

Vad är ljudets hastighet? Vad händer när ett föremål överstiger ljudets hastighet?

Relaterat extramaterial

Aerodynamisk lyftkraft

Hög hastighet genererar ett lyft av flygplansvingarna tack vare vingarnas asymmetriska...

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Keplers lagar

De tre viktigaste lagarna som beskriver planeternas rörelser, lades fram av Johannes Kepler.

Newtons rörelselagar

Denna animation visar Sir Isaac Newtons tre rörelselagar vilka lade grunden för den...

Sekundpendel

Hur kan denna pendel på ett exakt sätt mäta tid i sekunder?

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Läskautomat - Del 1

Är det möjligt att förvandla dricksvatten till läsk på några sekunder?

Hur fungerar en ubåt?

Ubåten kan sjunka ned under vattnet och komma upp till ytan igen genom att skrovets...

Added to your cart.