Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

t-V-T diagram för ideala gaser

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Fysik

Nyckelord

p-V-T diagram, ideal gas, gaslagar, Boyles lag, Gay-Lussacs första lag, Gay-Lussacs andra lag, p-V-T-yta, Isokor process, isotermisk process, isobar process, värdet av en kvantitet, tillståndskvantitet, termodynamik, temperatur, tryck, volym, gas, temperaturändring, termisk expansion, fysikalisk egenskap, fysik, Fysik

Relaterade objekt

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Hur fungerar luftkonditionering?

En luftkonditioneringsapparat kyler den varma inomhusluften.

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Fyrtaktsmotor, även kallad Ottomotor

Denna animation visar den typ av motor som är vanligast i bilar.

Stirlingmotor – varmluftsmotor

Kännetecknande för stirlingmotorn är att förbränningen sker utanför cylindern, till skillnad från på förbränningsmotorer (t. ex. ottomotorn).

Stjärnmotor

Sjärmotorn används främst i flygplan och helikoptrar.

Tvåtaktsmotor

En tvåtaktsmotor är en typ av förbränningsmotor som endast gör två takter under en cykel.

Wankelmotor

En typ av förbränningsmotor med rotor och hög verkningsgrad.

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

James Watts ångmaskin (1700-talet)

Ångmaskinen som förbättrades av den skotska uppfinnaren James Watt, kom att revolutionera teknologin.

Smältning och frysning

Under frysning bildas vätebindningar mellan vattenmolekyler vilka resulterar i en kristallstruktur.

Termometrar

Det finns olika typer av instrument för mätning av temperatur.

Hexagonalt metallgitter

Metaller som bildar hexagonala metallgitter är stela och svåra att bearbeta.

Rymdcentrerat kubiskt gitter

Den minst tätpackade gitterstrukturen.

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Ytcentrerat kubiskt metallgitter

Det ytcentrerade kubiska metallgittret tillåter den tätaste sammanfogningen av metallatomer.

Added to your cart.