Ytspänning

Ytspänning är den egenskap hos en vätska som gör det möjligt för vätskan att uppnå den minsta möjliga ytarean.

Relaterat extramaterial

Pitch and frequency, Part I

Experience the relationship between pitch and frequency through measurements.

Aerodynamisk lyftkraft

Hög hastighet genererar ett lyft av flygplansvingarna tack vare vingarnas asymmetriska...

Grodfiol

Kan en tändsticksask imitera grodors kvackande? Med följande experiment avslöjar vi hemligheten...

Games Playing with sounds

This lesson introduces some basic ideas about sound.

Pitch and frequency, Part II

Experience the relationship between pitch and frequency through measurements.

Ämnens egenskaper: massa, volym och densitet

I vissa fall blandar sig inte vätskor med varandra och bildar istället ett lager. Se vad som...

Let’s get to know the sources of sound!

Let's use musical instruments and our vocal cords as sources of sound.

Arkimedes gungbräda

I detta experiment använder vi lyftkraften för att studera balansen mellan två glas vatten.

Added to your cart.