Ytspänning

Ytspänning är egenskapen hos en vätska som gör det möjligt att uppta den minsta möjliga formen.

Relaterat extramaterial

Ubåtens funktion

Ubåten kan sjunka ned under vatten och komma upp till ytan genom att ändra skrovets...

Krafter

Animationen visar hu krafter verkar på hjulförsedda fordon och fordon med medar.

Repsåg

I detta experiment bevisar vi att man kan såga med ett rep.

Ljudvågornas egenskaper

Denna animation demonstrerar de viktigaste egenskaperna hos vågor genom ljudvågor.

Att överstiga ljudets hastighet

Vad är ljudets hastighet? Vad händer när ett föremål överstiger ljudets hastighet?

Den trogna korken

Hur beter sig korken i ett glas vatten? Titta på experimentet för att ta reda på det.

Newtons rörelselagar

Denna animation visar Sir Isaac Newtons tre rörelselagar som lade grunden för den klassiska...

Keplers lagar

De tre viktigaste lagarna som beskriver planeternas rörelser, lades fram av Johannes Kepler.

Added to your cart.