Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Relaterat extramaterial

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken...

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet...

Varför är havet salt?

Ungefär 71 % av jordens yta täcks av vatten. Men varför finns det två typer av vatten på jorden,...

Sjöarnas utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar på ytan av både endogena och exogena...

Fascinerande atmosfäriska fenomen

Man kan ofta observera spektakulära atmosfäriska fenomen. Låt oss se hur några av dessa bildas.

Gejser

Gejser är en typ av het källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Added to your cart.