Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Relaterat extramaterial

Mineral or rock?

In this lesson you will learn more about minerals and rocks.

Klimatzoner

Jorden är indelad i geografiska zoner och klimatzoner vilket också resulterar i...

Marken

Marken är det lösta, översta, bördiga lagret av jordskorpan.

Eroderande förkastningsblock

Man kan påträffa resterna av den Variskiska och Kaledoniska bergkedjan nästan överallt i världen.

Typer av sjöar

Sjöar kan anta olika former på vår planet. Låt oss ta en titt på hur man kan gruppera dem.

How are rocks made?

You can follow the process of the formation of rocks.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

The giants of the Solar System

This lesson introduces you to the outer planets of the Solar System, that is the giant...

Added to your cart.