Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Relaterat extramaterial

Vulkanisk aktivitet

Området kring en inaktiv eller slocknad vulkan är inte nödvändigtvis lugn. Låt oss se vilka...

Kalksten

En sedimentär bergart med hög kalciumkarbonathalt.

Förorening av naturliga vattendrag

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser som måste skyddas så gott det går.

Månen

Vilka hemligheter har månen? Vilka var de första människorna på månen? I denna video får du svar...

Varmfront, kallfront

Kall- och varmfronter uppstår när kall och varm luft möts.

Eroderande förkastningsblock

Man kan påträffa resterna av den Variskiska och Kaledoniska bergkedjan nästan överallt i världen.

Väder och klimat

Klimatet är det typiska vädret för en viss region som förändras i praktiken bara på en geologisk...

Sedimentära bergarter

Visste du att omkring 75 % av jorden är täckt med sedimentära bergarter?

Added to your cart.