Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Relaterat extramaterial

Exogena krafter

Jordytan har formats till sitt nuvarande form av både exogena och endogena krafter. Exogena...

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller...

Fosforns kretslopp

Det beskriver fosforns kretslopp genom litosfären, hydrosfären och biosfären.

Väderfronter

När kalla och varma luftmassor möts, uppstår väderfronter.

Kontinentaldrift

Förr i tiden försökte ett antal geologer förklara varför kontinenternas kustlinjer verkar passa...

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Karstbildning

Upplösningen av kalksten resulterar i karstformationer.

Tropiska cykloner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer inuti vilka...

Added to your cart.