Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Vulkanisk aktivitet

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Geografi

Nyckelord

vulkan, magma mekanism, vulkanutbrott, volcanoes, vulkanisk aktivitet, magma, Postvulkanisk aktivitet, magmakammare, plattektonik, Jordbävning, lava, fjällbildning, vesuvius, natur, geografi, tektoniska plattan, jordskorpa, katastrof

Relaterade objekt

Hetfläckar

Hetfläckarna är ställen där magma ofta strömmar upp ur jordskorpan och orsakar vulkanisk aktivitet.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Topografisk karta över Ungern

Denna animation visar de geografiska regionerna i Ungern.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Veckning (grundskolenivå)

Laterala tryckkrafter orsakar att bergarter veckas. Veckberg bildas på detta sätt.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Added to your cart.