Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Relaterat extramaterial

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som...

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Processen av fysisk och kemisk vittring

Medan vid fysisk vittring bergarten endast faller i bitar, vid kemisk vittring...

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Öken

En tredjedel av kontinenterna är täckt av öknen. Idag är ökenbildningen ett växande...

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt...

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Sjöarnas försvinnande

På en geologisk tidsskala är sjöar kortlivade.

Added to your cart.