Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Relaterat extramaterial

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Added to your cart.