Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Relaterat extramaterial

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar...

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Added to your cart.