Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Vinbergssnäcka

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Biologi

Nyckelord

Snigel, roman snigel, spiral, Blötdjur, blötdjur, fil-liknande tunga, hermafrodit, visceral säck, snigelfarm, djur, biologi

Relaterade objekt

Scener

Vinbergssnäcka

Vinbergssnäcka (Helix pomatia)

Vinbergssnäckan finns i nästan hela Europa. Den är fridlyst i många länder, medan de större vinbergssnäckorna får samlas in i andra. I många länder äter man tillagade sniglar, så kallade ”escargot” som en delikatess.

Vinbergssnäckan är den största landsnigeln i Europa. Som fullvuxen kan den bli upp till 45 mm i bredd och höjd. Den föredrar kalkhaltig mark.

Dessa snäckor är växtätare, de krossar växterna med sin rivtunga (radula).

Snäckans medellivslängd är mellan tre och sex år. Äggläggningsperioden är från maj till juni. De 40-60 pepparkornstora äggen läggs i ett hål i marken som snigeln har grävt.

Under hösten gömmer vinbergssnäckan sig under lövtäcket i skogen där den övervintrar. Den förseglar sitt skal med hjälp av epifragram, ett sekret som utsöndras hos snäckan. Vinbergssnäckan börjar leta efter föda igen under våren.

Inre organ

 • salivkörtel - Slemmet som körteln producerar fungerar som ett smörjmedel och minskar friktionen mellan marken och fötterna.
 • munöppning - Här finns rivtungan (radulan).
 • magsäck
 • tarmkanalen
 • analöppning
 • lungor
 • hjärta - Cirkulationssystemet hos sniglar, liksom hos alla blötdjur, är öppet. Det är fyllt med hemolymfa som pumpas med hjälp av sammandragningar av hjärtmusklerna. Hemolymfans funktion är att transportera näringsämnen, avfallsmaterial och andningsgaser. Syremolekyler binds av proteinet hemocyanin, som gör att hemolymfan ser blå ut när den är syresatt.
 • njurar - Detta organ avlägsnar metaboliskt avfall från djurets kropp.
 • urinrörsmynning
 • sädesledare - En säck som tar emot spermien vid parning.
 • könskörtel - Producerar ägg och spermier. Den kallas även för ovotestis (ovarium = äggstock, testis = testikel). Vinbergssnäckor är tvåkönade, vilket innebär att de har både manliga och kvinnliga könsorgan.
 • pilsäck - Säcken innehåller organet som kallas "kärlekpilen". Under parning skjuts denna vassa pil in i partnerns kropp. Den innehåller förmodligen hormoner som underlättar inseminationen.
 • (albumin) körtel - En körtel som producerar de proteiner som finns i sädesvätskan.
 • könspor - En öppning genom vilken sädesvätskan utbyts under parning.
 • mantel - Det täcker säcken som innehåller de inre organen. Manteln utsöndrar materialet som bildar det yttre kalkskalet
 • ganglion - Ett av ganglierna. Det förser sinnesorganen som finns i huvudet med nerver.
 • longitudinell nervbunt

Anatomi

 • fot - De vågliknande (peristaltiska) muskelrörelserna skjuter djuret framåt. Den nedre delen av foten är sulan.
 • tentakler - De två tentakelparen är viktiga sinnesorgan, de har kemoreceptorer som styr luktsinnet. Ögonen ligger på det övre tentakelparet.
 • öga - Ögonen hos sniglar består av ljuskänsliga celler och en enkel lins. Denna typ är typiskt för ryggradsdjur och vissa blötdjur.
 • snäcka - Under evolutionen utvecklades skalet till ett spiralformat skal.

Animation

 • fot - De vågliknande (peristaltiska) muskelrörelserna skjuter djuret framåt. Den nedre delen av foten är sulan.
 • tentakler - De två tentakelparen är viktiga sinnesorgan, de har kemoreceptorer som styr luktsinnet. Ögonen ligger på det övre tentakelparet.
 • öga - Ögonen hos sniglar består av ljuskänsliga celler och en enkel lins. Denna typ är typiskt för ryggradsdjur och vissa blötdjur.
 • snäcka - Under evolutionen utvecklades skalet till ett spiralformat skal.
 • munöppning - Här finns rivtungan (radulan).
 • mantel - Det täcker säcken som innehåller de inre organen. Manteln utsöndrar materialet som bildar det yttre kalkskalet

Berättarröst

Vinbergssnäckans ljusbruna spiralformade skal är prytt av mörkbruna ränder. När djuret kommer fram ur sitt skal kan man se dess huvud och fot. Alla dess organ finns kvar i skalet. Vinbergssnäckor har två par antenner på sina huvuden. De kortare antennerna är djurets känsel- och luktorgan medan ögonen sitter på de längre antennerna.

Högst upp i munnen sitter en ribbad käke och i nedre delen av munnen sitter en rivtunga (radula), som snäckan använder för att krossa sin föda. Organsäcken täcks av manteln som utsöndrar det yttre kalkskalet.

De vågliknande (peristaltiska) muskelrörelserna skjuter djuret framåt med hjälp av det slem som körteln producerar. Slemmet, som fungerar som ett smörjmedel, är så tjockt att djuret skulle kunna korsa ett knivblad utan att ta skada. Vinbergssnäckans syn är suddig och den kan bara se närliggande objekt.
I mitten av sommaren gräver vinbergssnäckan ett hål i marken med hjälp av sitt huvud. Däri lägger den 40-60 pepparkornstora ägg. Avkomman utvecklas utan metamorfos.

Relaterade objekt

Ammoniter

En utdöd grupp av bläckfiskar med massivt ytterskal. Ammoniter är utmärkta zonfossiler.

Flodpärlmussla

En blötdjursart som lever i sötvatten.

Ekoxe

Genom ekoxen kan vi lära oss om insekternas muskelfunktion, flygmekanism och fortplantning.

Igelkott

Igelkotten rullar ihop sig till ett klot och skyddar sig med sina taggar.

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Mångfalden av ljuskänsliga organ

Flera liknande, men av varandra helt oberoende, typer av ljuskänsliga ögon har utvecklats genom konvergent evolution.

Manet

Frisimmande marina nässeldjur, de tidigaste djuren med äkta cellvävnad.

Palingenia longicauda

Denna dagsländas larv tillbringar de tre första åren av sitt liv i vatten. Dagsländans vuxna liv varar endast en dag och den används uteslutande till parning.

Spetshövdad planarie

En av de vanligaste typerna av plattmaskar.

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Stor daggmask

Genom att titta på daggmasken kan vi lära oss om ringmaskars anatomi.

Svampdjur

Den äldsta djurgruppen. De lever under vatten och saknar äkta vävnader och kroppssymmetri.

Added to your cart.