Ventrikelsystemet och hjärnans viktigaste delar

Animationen visar hjärnans inre struktur.

Relaterat extramaterial

Olika ledtyper

Skelettets ben är förbundna med varandra med leder. Lederna delas in i tre huvudgrupper:...

Människohjärnans delar

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan med dess lober samt mitthjärnan, lillhjärnan och...

Do you understand what I am telling you?

In this lesson you will learn about the basics of speech perception and language acquisition.

Fonation

En ton skapas genom att stämbanden vibreras av luften som strömmar ur lungorna.

Vitaminer

Hur får vi i oss de vitaminer som kroppen behöver?

Nervsystemet

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera...

Det mänskliga ögat

Ögat är ett av våra viktigaste sinnesorgan. När det stimuleras av ljus, producerar ögats...

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Added to your cart.