Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Biologi

Nyckelord

layeredness, regnskog, tropisk lövskog, Ekskogen, bokskog, tallskog, skog, Djungel, krontaket, skogsbottnen, marken, träd, perenn, virkesproduktion, flora, ekosystem, vedartad, biomer, skuggtolerans, konkurrens, lian, orkidé, epifyt, vintergröna, lövfällande, utfällning, växt, biologi

Relaterade objekt

Klimatzoner

Jorden är indelad i geografiska zoner och klimatzoner vilket också resulterar i vegetationszoner.

Nisch

Inom ekologin beskriver termen nisch en arts eller en populations omvärldsrelation.

Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Hästkastanj

Denna animation visar hur hästkastanjen förändras med årstiderna.

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Mammutträd

Mammutträden är världens största och tyngsta levande organismer.

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Tall

Tallen är ett av de mest utbredda träden inom tallsläktet och den är hemmahörande i Eurasien.

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Igelkott

Igelkotten rullar ihop sig till ett klot och skyddar sig med sina taggar.

Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Årstidernas växlingar (grundskolenivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Added to your cart.