Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Veckning (fortsättningsnivå)

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Geografi

Nyckelord

Veckning, veck, ventiler, veckberg, fjällbildning, upprättstående veck, lutande veck, liggande veck, tektoniska plattan, bergskikt, tryckkraft, sten, berg, natur, geografi

Relaterade objekt

Scener

Veckning

 • upprättstående veck
 • lutande veck
 • liggande veck

När mer eller mindre smälta bergarter påverkas av laterala tryckkrafter, pressas berglagret uppåt och veck bildas.
När tryckkrafterna är lika stora bildas ett upprättstående veck. När tryckkraften är starkareena sidan bildas ett lutande veck. Ju större skillnaden är, desto mer vågrätt blir vecket.
När vecken formas i en kedja talar man om veckbergskedjor.

Definition av termer

Veckning: en geologisk process där laterala tryckkrafter skapar veck i jordskorpan och resulterar i en veckad struktur.

Veck: det grundläggande elementet i veckningsprocessen.

Veckberg: berg bildat främst utifrån effekterna av geologisk veckning.

Upprättstående veck

 • bergartslager
 • laterala tryckkrafter

Lutande veck

 • bergartslager
 • mindre laterala tryckkrafter
 • större laterala tryckkrafter

Liggande veck

 • bergartslager
 • mindre laterala tryckkrafter
 • större laterala tryckkrafter

Animation

 • laterala tryckkrafter
 • mindre laterala tryckkrafter
 • större laterala tryckkrafter
 • mindre laterala tryckkrafter
 • större laterala tryckkrafter
 • upprättstående veck
 • lutande veck
 • liggande veck

Berättarröst

Laterala tryckkrafter pressar samman flexibla bergartslager och förflyttar dem uppåt eller nedåt varvid antiklinala, det vill säga konvexa veck eller synklinala, det vill säga konkava veck bildas.

När de sammanpressande krafterna är lika stora bildas ett upprättstående veck med symmetrisk axel.

När tryckkraften är starkare på den ena sidan bildas ett lutande veck vars axel lutar lite åt sidan.

När den laterala tryckkraften är mycket större på den ena sidan blir vinkeln på veckaxeln också större, varvid ett liggande veck bildas.

Relaterade objekt

Förkastning (gymnasienivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Topografisk karta över Ungern

Denna animation visar de geografiska regionerna i Ungern.

Veckning (avancerad nivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Veckning (grundskolenivå)

Laterala tryckkrafter orsakar att bergarter veckas. Veckberg bildas på detta sätt.

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Added to your cart.