Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Växthuseffekten

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Geografi

Nyckelord

Växthuseffekten, Global uppvärmning, klimatförändring, öken, stigning i havsnivån, värmeabsorbering, Reflektion, instrålning, utstrålning, atmosfäriska gaser, växthus, koldioxid, metan, kväve-oxid, vattenånga, jordbruk, industrin, transport, Mänsklig aktivitet, atmosfär, luft, Jord, havsnivå, Sol, moln, avveckling, avfall, glaciär, samhälle, natur, geografi

Relaterade objekt

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Oljebrunnens drift

Maskiner som pumpar råolja till ytan.

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den når lagret som innehåller råolja.

Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Avloppsreningsverk

Behandlat avloppsvatten kan användas inom jordbruk och industri.

Avskogning

Avskogning har en negativ inverkan på miljön.

Cementproduktion

Den här animationen visar de olika stegen vid tillverkningen av cement.

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka moln och nederbörd bildas.

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Hetfläckar

Hetfläckarna är ställen där magma ofta strömmar upp ur jordskorpan och orsakar vulkanisk aktivitet.

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Intressanta fakta - Samhällsgeografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom samhällsgeografi.

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Passivhus

I ett passivhus kan en behaglig inomhustemperatur upprätthållas utan användning av traditionella värme- och kylsystem.

Solens bana på jordens viktigaste breddgrader

Solens skenbara vandring är resultatet av jordens rotation runt sin egen axel.

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Tropiska cykloner

Cykloner är stora luftmassor i vilka vinden cirkulerar inåt, runt ett lågtryckscenter. Cykloner för med sig moln och nederbörd.

Varmfront, kallfront

Kall- och varmfronter uppstår när kall och varm luft möts.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Ozon (O₃)

En allotrop av syre som består av tre syreatomer.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Added to your cart.