Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Geografi

Nyckelord

cykel, Vattnets kretslopp, vatten, tillståndsförändring, indunstning, utfällning, smältning, frysning, molnbildning, solstrålning, avrinning, regn, snö, moln, hydrosfären, grundvatten, ytvatten, flod, fors, hav, ocean, lättnad, bergkedja, solenergi, fukt, solljus, klimat, atmosfär, vattenånga, vind, natur, geografi

Relaterade objekt

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Avloppsreningsverk

Behandlat avloppsvatten kan användas inom jordbruk och industri.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Årstidernas växlingar (grundskolenivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Glaciär (grundskolenivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Handpumpar

Sug- och tryckpumpar är bland de vanligaste vattenpumparna som finns.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Karstområde (grundskolenivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd som vallar och diken skyddar mot översvämningsskador.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Fosforcykeln

Fosforcykeln beskriver fosforets rörelse genom litosfären, hydrosfären och biosfären.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika föreningar.

Added to your cart.