Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Geografi

Nyckelord

Hoover Dam, vattenkraftverk, USA, kraftverk, Energi, energiproduktion, turbin, elektrisk ström, generator, transformator, reglering av floden, vattenmagasin, vatten, flod, konsument, geografi

Relaterade objekt

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Vattenturbin, generator

Vattenturbiner omvandlar rörelseenergin i vatten till elektricitet.

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Delstater och städer i USA

Denna animation visar USA:s delstater och största städer.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Golden gate-bron (San Francisco, 1937)

Hängbron som sträcker sig över sundet mellan San Francisco Bay och Stilla havet öppnades 1937.

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd som vallar och diken skyddar mot översvämningsskador.

Sjöars utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar i jordskorpan av både endogena och exogena krafter, såväl som av mänsklig aktivitet.

Slussens funktion

Med hjälp av slussar kan båtar färdas på floder med stora nivåskillnader.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Vattenkvarn

Maskiner som omvandlar energin i strömmande eller fallande vatten till mekanisk energi användes redan under medeltiden.

Added to your cart.