Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Geografi

Nyckelord

Vattenförorening, miljöförorening, miljöskydd, avloppsvatten, surt regn, hållbar utveckling, Mänsklig aktivitet, avloppsrening, bekämpningsmedel, klimatförändring, avskogning, sjöfartshandel, sjötransport, radioactive radiation, gödningsmedel, industrin, avveckling, jordbruk, vattentransport, kemikalie, vatten, petroleum, geografi, avfall, Utveckling, samhälle, vízfelhasználás, Sjöar, hav, flod, skadliga ämnen, produktion, Omgivning, natur

Relaterade objekt

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Storstad

Internationellt räknas en stad som har mer än en miljon invånare som storstad, i Sverige däremot räknas en stad med minst 100 000 invånare som en storstad.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Sjöars utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar i jordskorpan av både endogena och exogena krafter, såväl som av mänsklig aktivitet.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Added to your cart.