Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Relaterat extramaterial

Processen av fysisk och kemisk vittring

Medan vid fysisk vittring bergarten endast faller i bitar, vid kemisk vittring förändras även...

Jordmåner (sektioner)

Denna animation visar olika jordmåner.

Sjöarnas utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar på ytan av både endogena och...

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största berg, slätter, floder, sjöar och öknar.

Bauxitens väg

Bauxit används till framställning av aluminium. Titta på den här videon för att lära dig om hur...

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Eoliska ökenlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av öknar.

Added to your cart.