Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Relaterat extramaterial

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Sjöarnas försvinnande

På en geologisk tidsskala är sjöar kortlivade.

Karstbildning

Upplösningen av kalksten resulterar i karstformationer.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder...

Ett urgammalt Pompeji

Det finns en liten by i norra Ungern i Centraleuropa som gömmer unika skatter.

Fjord

En fjord är en lång, trång havsvik med branta väggar i en dal förorsakad av glacial...

Solstrålning

Solens strålar färdas fritt genom rymden, men när de väl når jordens atmosfär kan de...

Added to your cart.