Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Relaterat extramaterial

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Tropiska cykloner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer inuti vilka...

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor...

Väderfronter

När kalla och varma luftmassor möts, uppstår väderfronter.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Kalksten

En sedimentär bergart med hög kalciumkarbonathalt.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Väderprognos

Vädret kan förutses med olika meteorologiska instrument.

Added to your cart.