Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Relaterat extramaterial

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Fascinerande atmosfäriska fenomen

Man kan ofta observera spektakulära atmosfäriska fenomen. Låt oss se hur några av dessa bildas.

Tropiska cykloner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer inuti vilka...

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika...

Tajgan

Bland klimatzoner med extrema förhållanden, bildas tajgan endast på norra halvklotet. Landskapet...

Dimmbildning

Dimma är en typ av moln som bildas direkt på marken. Det finns platser på joden som är inhöljda...

Klimatzoner

Jorden är indelad i klimatzoner, klimattyper och vegetationszoner.

Vattendrag

Människor har alltid föredragit att bosätta sig nära floder. Vilka är fördelarna och nackdelarna...

Added to your cart.