Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Väte (H₂)

Väte (H₂)

Färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Väte är det vanligaste grundämnet i universum.

Kemi

Nyckelord

väte, vätgas, vätemolekyl, Molekyl, homonuclear molekyl, reduktant, kovalent bindning, enkelbindning, sigmabindning, opolär, knallgas, universum, stjärnor, raket, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Bildning av vätemolekyler

Väteatomer i vätemolekyler hålls samman av en kovalent bindning.

Bränslecell

En bränslecell producerar miljövänlig elenergi genom en kemiska reaktion mellan syre och väte.

Hydroxidjon (OH⁻)

En jonförening som bildas när en vattenmolekyl frigör en proton.

Kväve (N₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Kvävemolekylens struktur

Denna animation visar kvävemolekylens struktur, med en sigma och två pi-bindningar som håller samman atomerna.

Molekyler - övningsuppgift I (Bindningar)

Övningsuppgifter med olika typer av bindningar.

Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Vätebromid (HBr)

En av vätehaliderna som används för att tillverka bromalkaner.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Zeppelinare, LZ 17 Sachsen (1913)

En zeppelinare är ett luftskepp med ett stelt metallskelett.

Jämförelse av vätehalogenider

Atomer i vätehalogenider är sammanbundna av kovalenta bindningar och bildar polära molekyler.

Oxoniumjon (H₃O⁺)

Jämviktsförhållandet som råder mellan oxoniumjoner och hydroxidjoner bestämmer en lösnings pH-värde.

Vätefluorid (HF)

En mycket frätande vätehalid som till och med angriper glas.

Vätejodid (HI)

En färglös gas som är tyngre än luft och har en stickande lukt.

Väteklorid (HCl)

En färglös gas med stickande lukt, vars vattenlösning kallas saltsyra.

Svavelväte (H₂S)

En färglös, giftig gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg. Gasen förekommer i vissa mineralvatten och källvatten.

Väteperoxid (H₂O₂)

Föreningen av väte och syre. En färglös, luktfri vätska som är tyngre än vatten.

Added to your cart.