Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Relaterat extramaterial

Sir Isaac Newton

Newton, en av våra största fysiker, har fastställt mekanikens grunder. I den här videon...

Ljus som återtänds

Kan ett ljus återtändas om lågan från tändstickan inte ens rör det?

Ämnens egenskaper: massa, volym och densitet

I vissa fall blandar sig inte vätskor med varandra och bildar istället ett lager. Se vad som...

Let’s get to know the sources of sound!

Let's use musical instruments and our vocal cords as sources of sound.

Hur fungerar en ubåt?

Ubåten kan sjunka ned under vattnet och komma upp till ytan igen genom att skrovets...

Pitch and frequency, Part I

Experience the relationship between pitch and frequency through measurements.

Läskautomat - Del 2

Vi kan vidareutveckla läskautomaten som presenterades i föregående video, så att den även kan...

Grodfiol

Kan en tändsticksask imitera grodors kvackande? Med följande experiment avslöjar vi hemligheten...

Added to your cart.