Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Relaterat extramaterial

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Mineraler

Bergarter byggs upp av mineraler som ofta kan hittas i sin rena form.

Tajgaklimat

Bland klimatzoner med extrema förhållanden, bildas tajgan endast på norra halvklotet. Landskapet...

Den afrikanska savannen

Den största sammanhängande savannen i världen ligger i Afrika. Den täcker ungefär en tredjedel...

Vulkanisk aktivitet

Området kring en inaktiv eller slocknad vulkan är inte nödvändigtvis lugn. Låt oss se vilka...

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken...

Lössjord

Det är en sedimentär jordart som består av lös vindavsatt avlagring.

Gasjättar

De fyra yttre planeterna (Jupiter, Saturnus, Neptunus och Uranus) saknar fasta ytor och kallas...

Added to your cart.