Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Relaterat extramaterial

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som...

Jordliknande planeter

Merkurius, Venus, jorden och Mars må ha bildats på ungefär samma sätt, men bara jorden har haft...

Klimatzoner i höglandet

Den avgörande faktorn som bestämmer höglandets klimatzoner är höjden över havet.

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka...

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Kustvindar

Sjöbris och landbris uppstår på grund av uppvärmningsskillnad mellan sjö och land.

Lössjord

Det är en sedimentär jordart som består av lös vindavsatt avlagring.

Added to your cart.