Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Tsunami

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Geografi

Nyckelord

Tsunami, Jordbävning, seaquake, hav, våg, vägg av våg, tsunamivarning, tektoniska plattan, epicenter, plattektonik, katastrof, natur, geografi

Relaterade objekt

Scener

Jordbävning

 • Afrikanska plattan
 • Eurasiska plattan
 • Arabiska plattan
 • Indiska plattan
 • Nordamerikanska plattan
 • Sydamerikanska plattan
 • Stillahavsplattan
 • Karibiska plattan
 • Cocosplattan
 • Nazcaplattan
 • Antarktiska plattan
 • Australiska plattan
 • Filippinska plattan

En tsunami är en typ av vattenvåg som kännetecknas av en mycket lång våglängd och vågperiod. Den formas när havsnivån förändras hastigt, ofta på grund av undervattensjordbävningar som uppstår när en tektonisk platta trycks in under en annan.

Den seismiska aktiviteten på havsbottnen får plattorna att röra sig vertikalt med en väldig kraft. Rörelsen driver en flera kilometer tjock vattenmassa upp mot havsytan. Gigantiska vågor bildas och för med sig energin som frigjorts av jordbävningen, tusentals kilometer över havet och in mot kusterna.

I motsats till vindvågor kan flodvågor påverka hela vattenmassan i en given sektion av havet och inte bara havsytan. Denna vattenmassa kan bilda en flera kilometer tjock vertikal mur.

Vindvågor är mellan 100 och 200 meter långa, medan flodvågor kan bli upp till 500 kilometer långa horisontellt i ett fem till sex kilometer djupt öppet hav. Om havsdjupet är mycket grundare än våglängden bestäms vågens utbredningshastighet av vattendjupet.

Tsunamin färdas med en hastighet på omkring 800 km/h på ett öppet hav. Det är lika fort som ett trafikflygplan flyger. Våghöjden däremot överstiger inte en meter och därför märker båtar inte ens av dem.

Dämpningen av vågorna är omvänt proportionell mot våglängden, därför kan flodvågor färdas tusentals kilometer med en minimal energiförlust.

Hastigheten minskar betydligt i grundare vatten nära kusten. Den saktar ner till 80 km/h på 50 meter djupt vatten. Eftersom dess energi är konstant, samlas vattenmassan till en hög vattenmur och när den träffar kusten kan den förödande tsunamin vara tiotals meter hög. Ett stort antal vågor kan följa efter varandra med ett intervall på 10-20 minuter.

Ofta är det inte vågtoppen utan vågdalen som når kusten först, vilket medför att havet drar sig tillbaka. Detta dramatiska fenomen är ett definitivt tecken på en tsunami. Men eftersom det sker endast minuter innan vågberget når kusten är det oftast försent att evakuera befolkningen.

Om en tsunamivarning utfärdas direkt efter att en jordbävning har detekterats, har man 30-60 minuter på sig att evakuera innan den förödande vågen når kusten. Att skynda sig bort från stranden och söka sig till närmsta högt liggande plats är avgörande för att kunna överleva.

Tsunami

 • oceanisk platta
 • kontinentalplatta
 • våglängd - Avståndet från en vågkam till en annan.
 • vågkam - Den högsta punkten på en våg.
 • vågdal - Den lägsta punkten mellan två vågtoppar.
 • amplitud - Vågens höjd.

Tsunamin sedd från land

Uppifrån

Animation

Berättarröst

En tsunami är en typ av vattenvåg som kännetecknas av en mycket lång våglängd och vågperiod. Den formas när havsnivån förändras hastigt, ofta på grund av undervattensjordbävningar som uppstår när en tektonisk platta trycks in under en annan.

Den seismiska aktiviteten på havsbottnen får plattorna att röra sig vertikalt med en väldig kraft. Rörelsen driver en flera kilometer tjock vattenmassa upp mot havsytan. Gigantiska vågor bildas och för med sig energin som frigjorts av jordbävningen, tusentals kilometer över havet och in mot kusterna.

I motsats till vindvågor kan flodvågor påverka hela vattenmassan i en given sektion av havet och inte bara havsytan. Denna vattenmassa kan bilda en flera kilometer tjock vertikal mur.

Vindvågor är mellan 100 och 200 meter långa, medan flodvågor kan bli upp till 500 kilometer långa horisontellt i ett fem till sex kilometer djupt öppet hav. Om havsdjupet är mycket grundare än våglängden bestäms vågens utbredningshastighet av vattendjupet.

Tsunamin färdas med en hastighet på omkring 800 km/h på ett öppet hav. Det är lika fort som ett trafikflygplan flyger. Våghöjden däremot överstiger inte en meter och därför märker båtar inte ens av dem.

Dämpningen av vågorna är omvänt proportionell mot våglängden, därför kan flodvågor färdas tusentals kilometer med en minimal energiförlust.

Hastigheten minskar betydligt i grundare vatten nära kusten. Den saktar ner till 80 km/h på 50 meter djupt vatten. Eftersom dess energi är konstant, samlas vattenmassan till en hög vattenmur och när den träffar kusten kan den förödande tsunamin vara tiotals meter hög. Ett stort antal vågor kan följa efter varandra med ett intervall på 10-20 minuter.

Ofta är det inte vågtoppen utan vågdalen som når kusten först, vilket medför att havet drar sig tillbaka. Detta dramatiska fenomen är ett definitivt tecken på en tsunami. Men eftersom det sker endast minuter innan vågberget når kusten är det oftast försent att evakuera befolkningen.

Om en tsunamivarning utfärdas direkt efter att en jordbävning har detekterats, har man 30-60 minuter på sig att evakuera innan den förödande vågen når kusten. Att skynda sig bort från stranden och söka sig till närmsta högt liggande plats är avgörande för att kunna överleva.

Relaterade objekt

Hetfläckar

Hetfläckarna är ställen där magma ofta strömmar upp ur jordskorpan och orsakar vulkanisk aktivitet.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Ljudvågors egenskaper

Denna animation demonstrerar vågors viktigaste egenskaper genom ljudvågor.

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den når lagret som innehåller råolja.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Veckning (avancerad nivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd som vallar och diken skyddar mot översvämningsskador.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Added to your cart.