Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Relaterat extramaterial

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor...

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Eroderande förkastningsblock

Man kan påträffa resterna av den Variskiska och Kaledoniska bergkedjan nästan överallt i världen.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Plattektonik

Plattektonik är en geologisk teori som behandlar förflyttningen av jordens kontinenter.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Bergartscykel

På grund av både exogena och endogena krafter, förändras bergarterna hela tiden. Detta kallas...

Sjöarnas försvinnande

På en geologisk tidsskala är sjöar kortlivade.

Added to your cart.