Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem

Tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem

Ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem med illustrationer samt övningsuppgifter som utvecklar rumsuppfattningen.

Matematik

Nyckelord

Tredimensionellt koordinatsystem, koordinatsystem, René Descartes, abskissa, ordinatan, applikatan, origo, Tallinje, axel, koordinat kvadrant, Koordinatnät, enhet, vinkelrät projektion, analytisk geometri, vinkelrät, tredimensionell, matematik

Relaterade objekt

Hexagonalt metallgitter

Metaller som bildar hexagonala metallgitter är stela och svåra att bearbeta.

Ljus och skugga

Genom att variera ljuskällans position, kan man undersöka skuggorna som projiceras på koordinatsystemets plan.

Metaller

Metallatomer sitter ordnade i en kristallstruktur.

Optisk isomeri

Asymmetriska (kirala) molekyler är varandras spegelbilder men är inte identiska.

Rumsorientering

Animationen hjälper till att utveckla orientering i ett rum med hjälp av ett rumsligt koordinatsystem.

Rymdcentrerat kubiskt gitter

Den minst tätpackade gitterstrukturen.

Uppdelning av rum med tre plan

Uppdelning av rum med tre korsande plan i flera olika konfigurationer.

Utformning av köksmöbler - tredimensionellt koordinatsystem

Lär dig använda det kartesiska koordinatsystemet med hjälp av en digitalt utformad köksmodell.

Bygga former (enfärgad)

Bygg 3D-former med enhetskuber med hjälp av olika vyer.

Bygga former (flerfärgad)

Bygg 3D-former av enhetskuber med hjälp av olika vyer.

Geometriska transformationer – rotation

Denna animation visar geometrisk rotation, en form av geometrisk transformation både i plan och rum.

Geometriska transformationer – translation

Denna animation visar geometrisk translation (parallellförflyttning) i plan och rum.

Geometriska transformationer - spegling (reflektion)

Denna animation visar geometrisk spegling, en typ av geometrisk transformation både i plan och rum.

Konstruera former (3D)

Bygg 3D-former av enhetskuber med hjälp av givna 3D-nät och olika vyer.

Lutningsvinkeln mellan räta linjer och plan

Denna animation visar lutningsvinkeln mellan räta linjer och plan i olika positioner.

Relativ position av räta linjer och plan

Denna animation visar den relativa positionen av räta linjer och plan.

Added to your cart.