Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Transportprocesser

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Biologi

Nyckelord

membrantransport, transport, cellmembranet, Passiv transport, aktiv transport, diffusion, kanalprotein, bärarmolekyl, symport, antiport, Uniport, koncentrationsgrad, ADP, ATP, cytologi, biologi

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilket påstående är sant om natrium-glukostransportören?
 • Vilket påstående är sant om natrium-kaliumpumpen?
 • Vilken typ av transportprocess visas INTE i animationen?
 • Vilken typ av transportprocess visas i animationen?
 • Vilken typ av transportör visas i animationen?
 • Vilken typ av transportör visas INTE i animationen?
 • Vilket påstående är sant om detta transportsystem?
 • Vilket påstående är sant om detta transportsystem?
 • Detta transportsystem ansvarar för ...
 • Detta transportsystem ansvarar för ...
 • På vilket sätt transporteras kaliumjoner i detta transportsystem?
 • Detta transportsystem ansvarar för ...
 • Absorptionen av glukos ...

Scener

Passiv transport

 • högre koncentration
 • lägre koncentration
 • cellmembran

Aktiv transport

 • högre koncentration
 • lägre koncentration
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • transportör (uniporter)

Animation

 • högre koncentration
 • lägre koncentration
 • bärarmolekyl
 • högre koncentration
 • lägre koncentration
 • ligand
 • kanalprotein
 • Partikel "A"
 • Partikel "B"
 • aktiv transportör
 • symporter
 • Partikel "A"
 • Partikel "B"
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • aktiv transportör
 • antiporter

Absorption och emission av vissa ämnen sker genom cellmembranet. De två grundläggande sätt på vilket detta sker är genom passiv transport och aktiv transport, varav den senare är energiberoende.

Under passiv transport, transporteras partiklar med koncentrationsgradienten, och kräver ingen energi.
Den enklaste typen av passiv transport är enkel diffusion. Partiklar passerar genom ett dubbelt lipidmembran med koncentrationsgradienten. I lipidmembranets opolära mellanskikt kan opolära ämnen lösas. Opolära molekyler, såsom syre, koldioxid och steroider kan därför genomgå enkel diffusion. Små polära molekyler, såsom vatten, kan också passera genom membranets porer som tillfälligt öppnas på grund av lipidmolekylernas termiska rörelse.

Bärarmolekyler transporterar partiklar, som annars inte skulle kunna passera genom det dubbla lipidmembranet på grund av sin storlek eller sin hydrofobicitet, med koncentrationsgradienten. Till dessa molekyler hör polära molekyler, joner och stora molekyler.

Membranet innehåller också kanalproteiner, som kan öppnas eller stängas beroende på ligandbindningen. Genom dessa kanaler kan polära molekyler och joner som inte kan passera genom lipidmembranet, på grund av sina upplösningsegenskaper, transporteras. Kanaler tillåter snabbare transporter än bärarmolekyler, men de är mindre selektiva. Jonkanaler spelar en oerhört viktig roll i nervcellernas elektriska aktivitet.

Aktiva transportprocesser kräver energi, eftersom partiklarna transporteras mot koncentrationsgradienten och ackumuleras på den ena sidan av membranet. Dessa processer är därför ATP-beroende.

Den enklaste typen av aktiv transport är uniport, där en uniporter transporterar en partikel åt gången till sidan där partikelkoncentrationen är större. Denna transport kräver energi och därmed ATP. ATP bryts ned till ADP och fosfat samtidigt som energi frigörs.

Under sekundär aktiv transport, skapas en koncentrationsskillnad av partikel ”A” av den aktiva transportören med hjälp av ATP. En annan transportör låter den ackumulerade partikeln ”A” passera genom membranet med koncentrationsgradienten, medan partikel ”B” transporteras mot koncentrationsgradienten. Transporten av partikel ”B” är därför indirekt energi- och ATP-beroende. Symporter transporterar partiklarna ”A” och ”B” i samma riktning.

En annan typ av sekundär aktiv transport är antiport. Under denna process skapas en koncentrationsskillnad i partikel ”A” av den aktiva transportören med hjälp av ATP. Antiportern låter partikel ”A” passera genom membranet med koncentrationsgradienten, och släpper samtidigt igenom partikel ”B” i motsatt riktning, mot koncentrationsgradienten. Transporten av partikel ”B” kräver därför indirekt ATP. Antiportern transporterar partiklarna ”A” och ”B” i motsatta riktningar.

Berättarröst

Absorption och emission av vissa ämnen sker genom cellmembranet. De två grundläggande sätt på vilket detta sker är genom passiv transport och aktiv transport, varav den senare är energiberoende.

Under passiv transport, transporteras partiklar med koncentrationsgradienten, och kräver ingen energi.
Den enklaste typen av passiv transport är enkel diffusion. Partiklar passerar genom ett dubbelt lipidmembran med koncentrationsgradienten. I lipidmembranets opolära mellanskikt kan opolära ämnen lösas. Opolära molekyler, såsom syre, koldioxid och steroider kan därför genomgå enkel diffusion. Små polära molekyler, såsom vatten, kan också passera genom membranets porer som tillfälligt öppnas på grund av lipidmolekylernas termiska rörelse.

Bärarmolekyler transporterar partiklar, som annars inte skulle kunna passera genom det dubbla lipidmembranet på grund av sin storlek eller sin hydrofobicitet, med koncentrationsgradienten. Till dessa molekyler hör polära molekyler, joner och stora molekyler.

Membranet innehåller också kanalproteiner, som kan öppnas eller stängas beroende på ligandbindningen. Genom dessa kanaler kan polära molekyler och joner som inte kan passera genom lipidmembranet, på grund av sina upplösningsegenskaper, transporteras. Kanaler tillåter snabbare transporter än bärarmolekyler, men de är mindre selektiva. Jonkanaler spelar en oerhört viktig roll i nervcellernas elektriska aktivitet.

Aktiva transportprocesser kräver energi, eftersom partiklarna transporteras mot koncentrationsgradienten och ackumuleras på den ena sidan av membranet. Dessa processer är därför ATP-beroende.

Den enklaste typen av aktiv transport är uniport, där en uniporter transporterar en partikel åt gången till sidan där partikelkoncentrationen är större. Denna transport kräver energi och därmed ATP. ATP bryts ned till ADP och fosfat samtidigt som energi frigörs.

Under sekundär aktiv transport, skapas en koncentrationsskillnad av partikel ”A” av den aktiva transportören med hjälp av ATP. En annan transportör låter den ackumulerade partikeln ”A” passera genom membranet med koncentrationsgradienten, medan partikel ”B” transporteras mot koncentrationsgradienten. Transporten av partikel ”B” är därför indirekt energi- och ATP-beroende. Symporter transporterar partiklarna ”A” och ”B” i samma riktning.

En annan typ av sekundär aktiv transport är antiport. Under denna process skapas en koncentrationsskillnad i partikel ”A” av den aktiva transportören med hjälp av ATP. Antiportern låter partikel ”A” passera genom membranet med koncentrationsgradienten, och släpper samtidigt igenom partikel ”B” i motsatt riktning, mot koncentrationsgradienten. Transporten av partikel ”B” kräver därför indirekt ATP. Antiportern transporterar partiklarna ”A” och ”B” i motsatta riktningar.

Relaterade objekt

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar...

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Added to your cart.