Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Relaterat extramaterial

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar...

Added to your cart.