Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Transportprocesser

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Biologi

Nyckelord

membrantransport, Transport, cellmembranet, Passiv transport, aktiv transport, diffusion, kanalprotein, bärarmolekyl, symport, antiport, Uniport, koncentrationsgrad, ADP, ATP, cytologi, biologi

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilket påstående är sant om natrium-glukostransportören?
 • Vilket påstående är sant om natrium-kaliumpumpen?
 • Vilken typ av transportprocess visas INTE i animationen?
 • Vilken typ av transportprocess visas i animationen?
 • Vilken typ av transportör visas i animationen?
 • Vilken typ av transportör visas INTE i animationen?
 • Vilket påstående är sant om detta transportsystem?
 • Vilket påstående är sant om detta transportsystem?
 • Detta transportsystem ansvarar för ...
 • Detta transportsystem ansvarar för ...
 • På vilket sätt transporteras kaliumjoner i detta transportsystem?
 • Detta transportsystem ansvarar för ...
 • Absorptionen av glukos ...

Scener

Passiv transport

 • högre koncentration
 • lägre koncentration
 • cellmembran - Ett dubbelt lipidmembran, med ett opolärt mellanskikt, i vilket opolära ämnen kan lösas. Små opolära molekyler (t.ex. O₂, CO₂, steroider) diffunderar genom lipidmembranet. Små polära molekyler (t.ex. H₂O) passera genom porer som tillfälligt öppnas på grund av lipidmolekylernas termiska rörelse.

Aktiv transport

 • högre koncentration
 • lägre koncentration
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • transportör (uniporter) - Transport av en enda molekyl genom membranet. Aktiv transport sker mot koncentrationsgradienten. Denna transport kräver energi och är därför ATP-beroende.

Animation

 • högre koncentration
 • lägre koncentration
 • cellmembran - Ett dubbelt lipidmembran, med ett opolärt mellanskikt, i vilket opolära ämnen kan lösas. Små opolära molekyler (t.ex. O₂, CO₂, steroider) diffunderar genom lipidmembranet. Små polära molekyler (t.ex. H₂O) passera genom porer som tillfälligt öppnas på grund av lipidmolekylernas termiska rörelse.
 • högre koncentration
 • lägre koncentration
 • bärarmolekyl - Den transporterar partiklar som annars inte kan passera genom det dubbla lipidmembranet med koncentrationsgradienten. Till dessa molekyler hör polära molekyler, joner och stora molekyler.
 • högre koncentration
 • lägre koncentration
 • ligand - Molekyler som kan öppna jonkanaler när de binds. I nervsystemet utgör dessa ligander neurotransmittorerna eller signalsubstanserna. De öppnar jonkanaler varigenom de elektriska egenskaperna hos membranet ändras .
 • kanalprotein - Polära molekyler och joner som inte kan lösas i lipidmembranet passerar genom dessa. Jonkanaler är oftast öppningsbara och stängningsbara. Hos vissa kanaler beror det öppna och stängda tillståndet på ligandbindningar (såsom hormoner och signalsubstanser), medan det hos andra beror på membranets elektriska egenskaper. De senare kallas spänningskänsliga jonkanaler och de andra kallas ligandstyrda jonkanaler. Aktionspotentialen i nervceller genereras av speciella typer av spänningsstyrda jonkanaler.
 • högre koncentration
 • lägre koncentration
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • transportör (uniporter) - Transport av en enda molekyl genom membranet. Aktiv transport sker mot koncentrationsgradienten. Denna transport kräver energi och är därför ATP-beroende.
 • Partikel "A" - Med hjälp av ATP ackumulerar den aktiva transportören denna partikel på ena sidan av membranet. Partikeln transporteras passivt över membranet genom symportern och bär partikeln ”B” med sig. Partikel ”B” transporteras därför mot koncentrationsgradienten.
 • Partikel "B" - Denna partikel transporteras passivt över membranet genom symportern, mot koncentrationsgradienten. För att detta ska ske måste även partikel ”A” transporteras genom symportern, vilket i sin tur kräver ackumulation av partikel ”A” på ena sidan av membranet, av en aktiv transportör.
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • aktiv transportör - Den skapar en koncentrationsskillnad av partikel ”A”. Eftersom partiklarna ackumuleras på den ena sidan av membranet, kräver transporten energi, som tillhandahålls av ATP.
 • symporter - Den transporterar samtidigt en ”A” och en ”B” partikel i samma riktning. ”A” partiklarna som ackumulerats av den aktiva transportören, transporteras passivt genom symporten med koncentrationsgradienten. Varje partikel bär med sig en annan partikel som då transporteras mot koncentrationsgradienten. Därför kräver denna transport inget direkt ATP, men indirekt behövs det på grund av koncentrationsskillnaden som den aktiva transportören har skapat.
 • Partikel "A" - Med hjälp av ATP ackumulerar den aktiva transportören denna partikel på ena sidan av membranet. Partikeln transporteras över membranet passivt genom symportern och bär partikeln ”B” med sig. Partikel ”B” transporteras därför mot koncentrationsgradienten.
 • Partikel "B" - Denna partikel transporteras över membranet passivt genom symportern, mot koncentrationsgradienten. För att detta ska ske måste även partikel ”A” transporteras genom symportern, vilket i sin tur kräver att partikel ”A” ackumuleras på ena sidan av membranet av en aktiv transportör.
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • aktiv transportör - Den skapar en koncentrationsskillnad av partikel ”A”. Eftersom partiklarna ackumuleras på den ena sidan av membranet, kräver transporten energi, som tillhandahålls av ATP.
 • antiporter - Den transporterar samtidigt en ”A” och en ”B” partikel i samma riktning. ”A” partiklarna som ackumulerats av den aktiva transportören, transporteras passivt genom symporten med koncentrationsgradienten. Varje partikel bär med sig en annan partikel som då transporteras mot koncentrationsgradienten. Därför kräver denna transport inget direkt ATP, men indirekt behövs det på grund av koncentrationsskillnaden som den aktiva transportören har skapat.

Berättarröst

Absorption och emission av vissa ämnen sker genom cellmembranet. De två grundläggande sätt på vilket detta sker är genom passiv transport och aktiv transport, varav den senare är energiberoende.

Under passiv transport, transporteras partiklar med koncentrationsgradienten, och kräver ingen energi.
Den enklaste typen av passiv transport är enkel diffusion. Partiklar passerar genom ett dubbelt lipidmembran med koncentrationsgradienten. I lipidmembranets opolära mellanskikt kan opolära ämnen lösas. Opolära molekyler, såsom syre, koldioxid och steroider kan därför genomgå enkel diffusion. Små polära molekyler, såsom vatten, kan också passera genom membranets porer som tillfälligt öppnas på grund av lipidmolekylernas termiska rörelse.

Bärarmolekyler transporterar partiklar, som annars inte skulle kunna passera genom det dubbla lipidmembranet på grund av sin storlek eller sin hydrofobicitet, med koncentrationsgradienten. Till dessa molekyler hör polära molekyler, joner och stora molekyler.

Membranet innehåller också kanalproteiner, som kan öppnas eller stängas beroende på ligandbindningen. Genom dessa kanaler kan polära molekyler och joner som inte kan passera genom lipidmembranet, på grund av sina upplösningsegenskaper, transporteras. Kanaler tillåter snabbare transporter än bärarmolekyler, men de är mindre selektiva. Jonkanaler spelar en oerhört viktig roll i nervcellernas elektriska aktivitet.

Aktiva transportprocesser kräver energi, eftersom partiklarna transporteras mot koncentrationsgradienten och ackumuleras på den ena sidan av membranet. Dessa processer är därför ATP-beroende.

Den enklaste typen av aktiv transport är uniport, där en uniporter transporterar en partikel åt gången till sidan där partikelkoncentrationen är större. Denna transport kräver energi och därmed ATP. ATP bryts ned till ADP och fosfat samtidigt som energi frigörs.

Under sekundär aktiv transport, skapas en koncentrationsskillnad av partikel ”A” av den aktiva transportören med hjälp av ATP. En annan transportör låter den ackumulerade partikeln ”A” passera genom membranet med koncentrationsgradienten, medan partikel ”B” transporteras mot koncentrationsgradienten. Transporten av partikel ”B” är därför indirekt energi- och ATP-beroende. Symporter transporterar partiklarna ”A” och ”B” i samma riktning.

En annan typ av sekundär aktiv transport är antiport. Under denna process skapas en koncentrationsskillnad i partikel ”A” av den aktiva transportören med hjälp av ATP. Antiportern låter partikel ”A” passera genom membranet med koncentrationsgradienten, och släpper samtidigt igenom partikel ”B” i motsatt riktning, mot koncentrationsgradienten. Transporten av partikel ”B” kräver därför indirekt ATP. Antiportern transporterar partiklarna ”A” och ”B” i motsatta riktningar.

Relaterade objekt

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

Signaltransduktion

Nervceller skickar ut nervimpulser via kemiska och elektriska synapser.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Fettmolekyl

Tre mättade fettsyramolekyler kopplade till en glycerolmolekyl.

Hjärtats retledningssystem

Vårt hjärta genererar de elektriska impulser som håller igång hjärtslagen. Elektrokardiogram (EKG) är en grafisk illustration av hjärtats elektriska aktivitet.

Oljemolekyl

Triglycerider innehållande omättade fettsyror får en flytande form vid rumstemperatur.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Tunntarmens anatomi

Den längsta delen av matspjälkningssystemet där majoriteten av nedbrytningen och absorptionen sker.

Added to your cart.