Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Transportnät

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Geografi

Nyckelord

transport, internationellt nätverk, landtransport, vattentransport, luftfart, Vägtransport, järnväg, rörledning, rutter, nod, vägnät, transporterar varor, Transport, allmännyttiga företag, globalisering, Karta, Earth globe, Jord, länder, ekonomi, nät, samhälle, teknik, geografi

Relaterade objekt

Flygplats

Flygplatser tillhandahåller infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för luftfarten.

Hamn

Hamnar tillhandahåller infrastruktur och tjänster nödvändiga för industri och sjöfart.

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Vägtransport, lastbilar

Långtradare har en viktig roll i vägtransporten.

Airbus A380 (2005)

Detta breda, dubbeldäckade passagerarplan kan ta över 500 passagerare.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Buss

Bussar spelar en viktig roll i kollektivtrafiken.

De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

Flygplanet som tillverkades av det brittiska företaget de Havilland var världens första massproducerade passagerarflygplan.

Design och konstruktion av motorvägar

Motorvägar består av två från varandra skilda körbanor.

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Intressanta fakta - Samhällsgeografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom samhällsgeografi.

Luftfartens historia

Animationen ger en sammanfattning av luftfartens historia från medeltiden fram till idag.

Migranter och flyktingar

Denna animation presenterar den rådande flyktingkrisen ur olika synvinklar.

Nationella symboler och sevärdheter

I detta spel lär vi oss om nationella symboler och sevärdheter runt om i världen.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Panamakanalen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg som byggdes för att förkorta fartygsrutten mellan Stilla havet och Atlanten.

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Benz Patent-Motorwagen betraktas allmänt som det första fordonet som drevs av en förbränningsmotor.

Postdiligens (Storbritannien, 1800-talet)

Före uppkomsten av motordrivna fordon, levererades brev och paket av hästdragna vagnar, så kallade postdiligenser.

Skiffergas

Denna animation förklarar hydraulisk spräckning, tekniken som används vid skiffergasutvinning.

Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Tunnelbana

Det snabbaste spårbundna transportmedlet i stadstrafik.

Kanaltunneln

Kanaltunneln är en 50,5 km lång järnvägstunnel som löper under Engelska kanalen, mellan Storbritannien och Frankrike.

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största offshore-plattformen som någonsin har byggts. Den reser sig cirka cirka 170...

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja, bensin och smörjmedel.

TGV POS höghastighetståg

Tåget som har en färdhastighet på 320 km/h går mellan Paris och södra Tyskland.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Godstransportens utveckling

Denna animation visar utvecklingen av godstransporter från hästdragna vagnar till moderna lastbilar.

Added to your cart.