Torsionsvåg

Kraft kan mätas genom att mäta vridningen på torsionstråden i en torsionsvåg.

Relaterat extramaterial

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud...

The physics of bicycles

This lesson presents some of the laws of physics through the operation of the bicycle.

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

The physics of submarines

This lesson presents the concepts of density and buoyancy through the operation of the...

Sir Isaac Newton

Newton, en av våra största fysiker, har fastställt mekanikens grunder. I den här videon...

Koka vid rumstemperatur

Vatten kokar vid 100 grader Celsius. Men är det möjligt att koka vatten vid rumstemperatur?

Let’s get to know the sources of sound!

Let's use musical instruments and our vocal cords as sources of sound.

Added to your cart.