Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Geografi

Nyckelord

Tidvattenkraftverk, Tidvattenturbin, förnybar energikälla, elektrisk ström, energiproduktion, Tidvatten, flod, ebb, kraftverk, sluss, generator, Energi, geografi

Relaterade objekt

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

El Niño

Ett periodiskt klimatmönster som uppstår över Stilla havets tropiska delar ungefär vart femte år.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Slussens funktion

Med hjälp av slussar kan båtar färdas på floder med stora nivåskillnader.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Vattenkvarn

Maskiner som omvandlar energin i strömmande eller fallande vatten till mekanisk energi användes redan under medeltiden.

Added to your cart.