Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Tidmätning

Tidmätning

De första kalendrarna och tidmätningsinstrumenten användes redan i de forntida östra civilisationerna.

Historia

Nyckelord

Tidmätning, tid, Almanacka, tidtagarur, tidsenhet, solur, timglas, Vattenur, år, månad, dag, planetbanor, planeternas rörelser, antiken, civilisation, Egypten, Sol, Måne, astronomi, Hellas, Jord, rotationsaxel, kultur

Relaterade objekt

Scener

Jordens bana runt solen

  • Solen
  • Jorden
  • Månen

Ett år

En månad

En dag

Solur

Timglas

Vattenur

Berättarröst

Att förstå och kunna mäta tiden var viktigt för jordbrukarna redan under forntiden. De första kalendrarna dök upp samtidigt som skriftspråket uppkom och matematiken och astronomin utvecklades. De innehöll de grundläggande enheterna för tidmätning, nämligen dag, månad och år.

Året är en av de grundläggande enheterna för mätning av tid. Det finns en skillnad mellan astronomiskt år och kalenderår. Ett astronomiskt år är den tid det tar för jorden att fullborda ett varv runt solen, mätt i förhållande till stjärnorna. Ett kalenderår består av alla de dagar som ingår i det astronomiska året. Medan ett normalt år har 365 dagar, består ett skottår av 366 dagar.

En annan grundläggande enhet för att mäta tid är månad. En månad motsvarar ett månvarv runt jorden. Denna period är svår att beskriva, och längden på en cykel är inte konstant. Ändå består en månad i en kalender, till exempel i vår gregorianska kalender, av hela dagar och ett kalenderår är indelat i 12 månader.

Den tredje grundläggande enheten för mätning av tid är dag. En dag eller ett dygn är den tid som det tar för jorden att rotera ett varv runt sin egen axel. En kalendermånad kan vara antingen 28, 30 eller 31 dagar. Februari har vanligtvis 28 dagar men 29 under skottåren.

Ett av de äldsta tidsmätningsinstrumenten som finns är soluret. Enligt skriftliga källor användes det redan av de gamla grekerna. Det finns flera typer av solur. På det horisontella soluret är stången parallell med jordaxeln. Eftersom visaren, eller gnomonet som det också kallas, inte är vinkelrätt mot solurets yta kommer dess skugga inte att röra sig likformigt under dagen, vilket gör det svårare att markera timlinjerna. Då solen rör sig över himlen, kastas en skugga bakom den vertikala visaren som är i linje med de olika timlinjerna, vilket indikerar rätt tid. Fortfarande under medeltiden ansågs soluret vara den mest exakta anordningen för tidmätning.

När och var det första timglaset dök upp är oklart. Man vet dock att det användes i stor utsträckning på 1500-talet. Timglaset består av två glaskupor av samma storlek, sammanlänkade med ett smalt rör och monterade på ett stativ. Initialt fylldes den undre glaskupan med sand medan den övre var tom. När soluret användes vändes timglaset upp och ner så att sanden kunde rinna från den övre till den undre glaskupan. Faktorer som påverkar hur lång tid det tar för sanden att rinna genom timglaset är bland annat sandvolymen och rörets vidd.

Vattenur användes redan under antiken. Enligt skriftliga källor användes det först i Egypten och spred sig senare till Mesopotamien och antikens Grekland. Vattenuret bestod av ett vattentätt lerkärl med markeringar som visade tidens gång. Det fanns ett hål i botten av kärlet genom vilket vatten tappades av. Kärlet fylldes med vatten upp till en given punkt och när vattnet sakta rann ut genom hålet började markeringar synas på kärlets insida. Tidsrymden som skulle mätas kunde justeras genom att man valde lämpliga markeringar och genom storleken på hålets diameter.

Relaterade objekt

Slaget vid Katalauniska fälten (451)

Den romerska armén, ledd av Flavius Aëtius, stoppade den hunniska invastionen, ledd av...

Forntida romersk infanteritaktik

Soldaterna i de romerska legionerna var den militära taktikens mästare.

Arkimedes militära uppfinningar (200-talet f.v.t.)

Arkimedes var en av de mest framstående grekiska vetenskapsmännen under antiken, han...

Romersk akvedukt och väg (antiken)

Det avancerade väg- och akveduktsystemet som täckte hela Romarriket speglade väl...

Ara Pacis (Rom, första århundradet f.v.t.)

Augustus fredsaltare, byggt under Augustus regeringstid var ett av de viktigaste verken...

Romerska gladiatorer (100-talet)

Gladiatorer var soldater som i underhållningssyfte tvingades slåss med varandra eller med...

Forntida egyptiska gudar

De forntida egyptierna dyrkade ett stort antal gudar och gudinnor.

Added to your cart.