Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Tempelherreorden (1100- till 1200-talet)

Tempelherreorden (1100- till 1200-talet)

En av de viktigaste kristna militära ordrarna som bildades under korstågseran.

Historia

Nyckelord

Temp, Korståg, riddare, Kristen, korsfarare, sluten religiös ordning, Helig Mark, pilgrims, Medelålders, historia

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken av följande ordnar deltog i korstågen?
 • Är det sant att tempelriddarna inte behövde betala skatt?
 • Är det sant att tempelriddarna, förutom att skydda pilgrimer, även sysslade med helande?
 • Vilken av följande ordnar deltog i korstågen?
 • Är det sant att tempelriddarna vaktade Turinsvepningen i över 100 år?
 • Vad hände med Tempelherreordens sista stormästare?
 • På vilken dag arresterades Tempelherreorden i Frankrike?
 • Är det sant att Tempelherreorden var aktiv ända fram till 1900-talet?
 • Är det sant att Tempelherreorden upplöstes efter en rad falska anklagelser från den franske kungen Filip IV?
 • Är det sant att endast påven hade större auktoritet än Tempelherreorden?
 • Vad var Tempelherreordens symbol?
 • Vem var Tempelherreordens ledare?
 • Vilken grupp ingick inte i Tempelherreorden?
 • Vad var Tempelherreordens första och viktigaste uppgift?
 • Hur många huvudklasser fanns det inom Tempelherreorden?
 • När grundades Tempelherreorden?
 • Är det sant att Tempelherreorden fick sitt namn från Salomos tempel som sades ha legat där orden hade sitt säte?
 • Var grundades Tempelherreorden?
 • Är det sant att Tempelherreorden fick stort ekonomiskt och politiskt inflytande genom åren?
 • Vilket stridssätt var typiskt för tempelriddare?
 • Vad hände (fredag) den 13 oktober 1307 i Frankrike?
 • Är det sant att kung Karl I Robert av Ungern likviderade Tempelherreorden i Ungern?
 • Vem var Hugues de Payens?
 • Är det sant att tempelriddare kunde passera fritt genom alla gränser?
 • Vilken kristen relik bevarades av Tempelherreorden?
 • Under vilket århundrade var Tempelherreorden som mäktigast?
 • Vilken fransk kung orsakade ordens fall?
 • Vilket av följande var INTE ett typiskt vapen för tempelriddarna?
 • Vilket av följande var INTE ett typiskt vapen för tempelriddarna?
 • Vilken färg hade korset på tempelriddarnas tunika och fana?
 • Vem var Tempelherreordens sista stormästare?
 • Vem författade Tempelherreordens regelverk?
 • På vilken annan ordens regelverk baserades Tempelherreordens regelverk?
 • Tempelherreordens egentliga namn var " ... och Salomos tempels fattiga riddare"
 • Vad av följande var inte en befattning inom Tempelherreordens hierarki?
 • Vem var högst i rang efter stormästaren?

Scener

Tempelherreorden

 • tempelriddare (1200-talet)
 • tempelriddare (1100-talet)
 • sergeant

Kristi och Salomos tempels fattiga riddare, eller Tempelherreorden var en av de mest välkända kristna militära ordnarna. Den grundades år 1119 av en liten grupp riddare, ledd av Hugues de Payens. Kung Balduin II av Jerusalem upplät en flygel i det kungliga palatset på Tempelberget i Jerusalem som högkvarter åt Tempelherreorden, därav fick orden sitt namn.

Tempelherreordens regler, som byggde på cisterciensordens tolkning av Benediktinregeln, stadfästes vid ett kyrkomöte i franska Troyes år 1128. De reviderades åtskilliga gånger och fastställdes slutligen under den senare delen av 1200-talet.

Sankt Bernhard av Clairvauxs skrift, In Praise of the New Knighthood, en uppmaning skriven till riddarna på begäran av Hugues de Payens under 1130-talet, kan betraktas som Tempelherrarnas kodex.

Tempelherreordens huvudsakliga uppgift var att beskydda pilgrimer på deras väg mot det heliga landet, att förse dem med logi och sjukvård samt att slåss mot icke-kristna. (I början var deras enda uppgift att skydda pilgrimerna.)

Påve Innocent II gav orden speciella privilegier vilka, tillsammans med donationer från allmänheten, bidrog till ordens tillväxt. Deras inflytande ökade, inte bara i det heliga landet utan också i Europa. Först fick de inflytelserika supportrar i det franska kejsardömet och sedan i England. Så småningom spreds orden även i tyska och spanska territorier såväl som i Centraleuropa.

Tempelherreorden nådde sin storhetstid under det sena 1200-talet. De fanns i nästan alla europeiska stater. Deras politiska och ekonomiska inflytande var jämförbar med monarkernas. De lydde endast under påven.

Under det tidiga 1300-talet hamnade dock Tempelherreorden i konflikt med det franska kungariket. Den 13 oktober 1307 konfiskerades ordens ekonomiska tillgångar av Filip IV. Ordens medlemmar fängslades och Tempelherreorden upplöstes. Den sista stormästaren, Jaques de Molay och hans närmaste man Geoffroi de Charney ställdes inför rätta på falska grunder och brändes på bål 1314.

Tempelriddare från 1100-talet

 • ringbrynjehuva
 • mantel med rött kors
 • dolk
 • hjälm
 • lans
 • tveeggat svärd
 • ringbrynjehosor

Tempelherreorden var indelad i tre huvudklasser: de adliga riddare som avgett munklöftet och utgjorde ordens kärna, de icke-adliga sergeanterna och kaplanerna. Kaplanerna var präster som ansvarade för riddarnas andliga behov. De svarade bara under påven och stormästaren.

Tempelherreorden leddes av stormästaren som valdes på livstid. Seneskalken var stormästarens närmaste man och hade, i strid, en roll som liknande stormästarens. Marskalken var nästa man i hierarkin och var ansvarig för beväpning och krigföring. Dessa tre följdes av preceptorn, kommendanten och sedan skattmästaren och klädansvarig med ansvar för ekonomi respektive kläder.

Tempelriddare från 1200-talet

 • hjälmdekoration
 • mantel med\riddarkors
 • tveeggat svärd
 • tunnhjälm
 • brynja
 • axelpansar
 • dolk
 • ringbrynjehosor
 • sköld

Alla Tempelriddarna hade samma utrustning och kläder. De bar en vit tunika med ett rött kors. Bruket av denna symbol godkändes av påven.

Ursprungligen var ordens fana en sköld i svart och silver. Denna ersattes under 1100-talet av en fana med ett svart kors. Under det tidiga 1200-talet ändrades färgen på korset från svart till rött.

Sergeant

 • stridsyxa
 • dolk
 • grå mantel med riddarkors
 • tveeggat svärd
 • ringbrynjehosor

Den andra stora klassen av tempeherreorden utgjordes av sergeanterna. De var den största gruppen inom orden, nästan tio gånger så många som riddarna. Deras huvuduppgift i krigssituationer var att stötta riddarna som utgjorde det tunga kavalleriet.

Utrustning

 • tveeggat svärd
 • dolk
 • stridsyxa
 • sköld
 • ordensflagga
 • axelpansar
 • tunnhjälm
 • hjälm

Relaterade objekt

Medeltida riddare

Medeltida riddare var vasaller under länsherrarna och tjänade dessa som beväpnade krigare till häst.

Klädsel (Västeuropa, 1200-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Klädsel (Västeuropa, 900-1100-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Luta och vevlira

Den tidigaste versionen av lutan har hittats i gamla Mesopotamien.

Medeltida kärntorn

Kärntorn var typiska byggnader under medeltiden. De byggdes även fristående, utan slott.

Medeltida kristen kung

Avbildningar av medeltida kungar visar dem ofta sittande på sin tron, omgivna av de kungliga regalierna och med kronan på huvudet.

Medeltida slott (Diósgyőr, Ungern)

Ett medeltida slott i Ungern, byggt av kung Ludvig I.

Riddarsal

En av de viktigaste delarna av ett medeltida slott var riddarsalen.

Salomos tempel (Jerusalem, 900-talet f.v.t.)

Salomos tempel har blivit en av judendomens viktigaste symboler.

Soldat från senromersk tid (300-talet)

Det östromerska riket började blomstra i början av 300-talet under Konstantin den stores regeringstid.

Arabisk krigare (500-talet)

En medeltida arabiska krigares viktigaste vapen var bågen och svärdet.

Slaget vid Hastings (1066)

Striden slutade med seger för Vilhelm Erövraren och normanderna över den engelska armén.

Added to your cart.