Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Geografi

Nyckelord

tektoniska plattan, plattektonik, litosfär, bark, mantel, kärna, astenosfären, vulkanisk aktivitet, magma, förkastningslinje, oceanisk ås, djuphavsgrav, veckberg, Jordbävning, ocean, natur, geografi

Relaterade objekt

Scener

Tektoniska plattor

 • Afrikanska plattan
 • Eurasiska plattan
 • Arabiska plattan
 • Indiska plattan
 • Nordamerikanska plattan
 • Sydamerikanska plattan
 • Karibiska plattan
 • Cocosplattan
 • Nazcaplattan
 • Antarktiska plattan
 • Australiska plattan
 • Filippinska plattan
 • Stillahavsplattan

Jordens hårda yttre skal kallas litosfären. Den består av jordskorpan och den övre, massiva delen av manteln. I genomsnitt är oceanskorpan 50 km tjock medan kontinentskorpan är 70–100 km tjock. Sammansättningen av den kontinentala och oceaniska litosfären skiljer sig också åt. Kontinentalskorpan flyter på astenosfären, alltså den relativt mjuka delen av manteln som ligger under litosfären.

Litosfärens förflyttning, som kan observeras på ett stort antal platser, är den bakomliggande orsaken till jordbävningar och vulkanisk aktivitet. Dess rörelser sker inte slumpmässigt, utan utmed längsgående bälten. Vulkanisk aktivitet och jordbävningar inträffar vanligen vid kontinentkanter, öbågar, djuphavsgravar och mittoceanryggar. Dessa rörelseprocesser markerar gränserna för tektoniska plattor.

Litosfären är inget sammanhängande skikt utan består av rörliga delar, så kallade tektoniska plattor, i olika storlekar. Det finns för närvarande sju större och flera mindre tektoniska plattor som rör sig i förhållande till varandra. De sju stora tektoniska plattorna är afrikanska kontinentalplattan, eurasiska kontinentalplattan, nordamerikanska kontinentalplattan, sydamerikanska kontinentalplattan, stillahavsplattan, indoaustraliska kontinentalplattan och antarktiska kontinentalplattan.

Teorin som beskriver litosfärens rörelse kallas plattektonik. Det finns tre typer av tektoniska rörelser: konvergens, divergens och subduktion.

Ett exempel på divergerande plattgränser är mittoceanryggar. Smält bergartsmassa, alltså magma som stiger från astenosfären upp till ytan, bildar en ny skorpa på den inre sidan av sprickan där den kyls ned och stelnar. Det är på detta sätt mittoceanryggar bildas. När massan av den stelnade magman sträcker sig, drar den isär havsbottnen, vilket får de tektoniska plattorna på vardera sidan av sprickan att röra sig bort från varandra. Denna process leder till spridning av mittoceanryggar på havsbotten. Detta är till exempel hur Atlanten har.

Eftersom jordens yta är begränsad, kan inte oceanernas yta öka kontinuerligt. De oceaniska plattornas motsatta kant närmar sig en annan platta. När dessa två tektoniska plattor kolliderar, trycks den ena plattan in under den andra. Detta kallas subduktion. Den subducerade plattan trycks ända ned till astenosfären där den smälter och införlivas i manteln.

Vid subduktionszoner kan uppkomsten av vulkaner, veckberg och djuphavsgravar observeras. Exempel på bergskedjor som bildats som ett resultat av subduktion är Anderna och Himalaya.

I sällsynta fall kan det hända att två intilliggande plattor glider längs en förkastning, vilket resulterar i jordbävningar. Detta är fallet med San Andreasförkastningen i Kalifornien.

Oceanisk litosfär bildas kontinuerligt vid mittoceanryggar och försvinner vid djuphavsgravar. Således förändras storleken på kontinentalplattorna och placeringen av kontinenternas landmassa ständigt.

Jorden i tvärsnitt

 • skorpa - Oceanskorpan är tunnare (5–15 km) och består av bergarter rika på silikater och magnesium. Dess densitet är 3,2 g/cm³. Kontinentalskorpan är tjockare (30–65 km) och består av bergarter rika på silikater och aluminium. Dess densitet är 2,7-3 g/cm³.
 • övre mantel - Den sträcker sig till ett djup av 700 km. Dess densitet är 3,3–4 g/cm³.
 • nedre mantel - Ett fast skikt som sträcker sig till ett djup av 2900 km. Dess densitet är 4–5,5 g/cm³.
 • yttre kärna - Ett flytande skikt som sträcker sig till ett djup av 5150 km. Dess densitet är 10,5–12,3 g/cm³.
 • inre kärna - Ett fast skikt som sträcker sig till ett djup av 6371 km. Dess densitet är 13,3 g/cm³.
 • litosfär - Jordklotets hårda, yttersta skal. Det består av skorpan och den övre, fasta delen av manteln. Den är ca 50–100 km tjock och har en densitet på 3,3 g/cm³.
 • astenosfär - Ett flytande skikt i den övre manteln med en tjocklek på ca 550–600 km och en densitet på 3,4–4 g/cm³. Tektoniska plattor flyter på detta skikt.

Tektoniska plattgränser

 • Afrikanska plattan
 • Eurasiska plattan
 • Arabiska plattan
 • Indiska plattan
 • Nordamerikanska plattan
 • Sydamerikanska plattan
 • Stillahavsplattan
 • Karibiska plattan
 • Cocosplattan
 • Nazcaplattan
 • Antarktiska plattan
 • Australiska plattan
 • Filippinska plattan

Olika plattrörelser

 • oceanrygg med gravsänka i mitten - Smält sten (magma) stiger från astenosfären upp till ytan, där den kyls ned och stelnar. Som ett resultat börjar de oceaniska plattorna divergera varvid oceanryggar bildas.
 • ocean
 • oceanisk platta
 • astenosfär - Ett flytande skikt i den övre manteln med en tjocklek på ca 550–600 km och en densitet på 3,4–4 g/cm³. Tektoniska plattor flyter på detta skikt.

Animation

 • Afrikanska plattan
 • Eurasiska plattan
 • Arabiska plattan
 • Indiska plattan
 • Nordamerikanska plattan
 • Sydamerikanska plattan
 • Stillahavsplattan
 • Karibiska plattan
 • Cocosplattan
 • Nazcaplattan
 • Antarktiska plattan
 • Australiska plattan
 • Filippinska plattan
 • Stillahavsplattan
 • skorpa - Oceanskorpan är tunnare (5–15 km) och består av bergarter rika på silikater och magnesium. Dess densitet är 3,2 g/cm³. Kontinentalskorpan är tjockare (30–65 km) och består av bergarter rika på silikater och aluminium. Dess densitet är 2,7-3 g/cm³.
 • övre mantel - Den sträcker sig till ett djup av 700 km. Dess densitet är 3,3–4 g/cm³.
 • nedre mantel - Ett fast skikt som sträcker sig till ett djup av 2900 km. Dess densitet är 4–5,5 g/cm³.
 • yttre kärna - Ett flytande skikt som sträcker sig till ett djup av 5150 km. Dess densitet är 10,5–12,3 g/cm³.
 • inre kärna - Ett fast skikt som sträcker sig till ett djup av 6371 km. Dess densitet är 13,3 g/cm³.
 • litosfär - Jordklotets hårda, yttersta skal. Det består av skorpan och den övre, fasta delen av manteln. Den är ca 50–100 km tjock och har en densitet på 3,3 g/cm³.
 • astenosfär - Ett flytande skikt i den övre manteln med en tjocklek på ca 550–600 km och en densitet på 3,4–4 g/cm³. Tektoniska plattor flyter på detta skikt.
 • oceanrygg med gravsänka i mitten - Smält sten (magma) stiger från astenosfären upp till ytan, där den kyls ned och stelnar. Som ett resultat börjar de oceaniska plattorna divergera varvid oceanryggar bildas.
 • ocean
 • oceanisk platta
 • astenosfär - Ett flytande skikt i den övre manteln med en tjocklek på ca 550–600 km och en densitet på 3,4–4 g/cm³. Tektoniska plattor flyter på detta skikt.
 • kontinentalplatta
 • vulkanisk aktivitet
 • djuphavsgrav - En subduktionszon där en tektonisk platta trycks in under en annan.
 • subducerad oceanisk platta - Den oceanisk plattan, som har en högre densitet, subducerar under kontinentalplattan.
 • veckberg
 • seismiskt område - Där tektoniska plattor glider förbi varandra i motsatta riktningar är den seismiska aktiviteten hög.

Berättarröst

Jordens hårda yttre skal kallas litosfären. Den består av jordskorpan och den övre, massiva delen av manteln. I genomsnitt är oceanskorpan 50 km tjock medan kontinentskorpan är 70–100 km tjock. Sammansättningen av den kontinentala och den oceaniska litosfären skiljer sig också åt. Kontinentalskorpan flyter på astenosfären, alltså den relativt mjuka delen av manteln som ligger under litosfären.

Litosfärens förflyttning, som kan observeras på ett stort antal platser, är den bakomliggande orsaken till jordbävningar och vulkanisk aktivitet. Dess rörelser sker inte slumpmässigt, utan utmed längsgående bälten. Vulkanisk aktivitet och jordbävningar inträffar vanligen vid kontinentkanter, öbågar, djuphavsgravar och mittoceanryggar. Dessa rörelseprocesser markerar gränserna för tektoniska plattor.

Litosfären är inget sammanhängande skikt utan består av rörliga delar, så kallade tektoniska plattor, i olika storlekar. Det finns för närvarande sju större och flera mindre tektoniska plattor som rör sig i förhållande till varandra. De sju stora tektoniska plattorna är afrikanska kontinentalplattan, eurasiska kontinentalplattan, nordamerikanska kontinentalplattan, sydamerikanska kontinentalplattan, stillahavsplattan, indoaustraliska kontinentalplattan och antarktiska kontinentalplattan.

Teorin som beskriver litosfärens rörelse kallas plattektonik. Det finns tre typer av tektoniska rörelser: konvergens, divergens och subduktion.

Ett exempel på divergerande plattgränser är mittoceanryggar. Smält bergartsmassa, alltså magma som stiger från astenosfären upp till ytan, bildar en ny skorpa på den inre sidan av sprickan när magman kyls ned och stelnar. Det är på detta sätt mittoceanryggar bildas. När massan av den stelnade magman sträcker sig, drar den isär havsbottnen, vilket får de tektoniska plattorna på vardera sidan av sprickan att röra sig bort från varandra. Denna process leder till spridning av mittoceanryggar på havsbotten. Detta är till exempel hur Atlanten har bildats.

Eftersom jordens yta är begränsad, kan inte oceanernas yta öka kontinuerligt. De oceaniska plattornas motsatta kant närmar sig en annan platta. När dessa två tektoniska plattor kolliderar, trycks den ena plattan in under den andra. Detta kallas subduktion. Den subducerade plattan trycks ända ned till astenosfären där den smälter och införlivas i manteln.

Vid subduktionszoner kan uppkomsten av vulkaner, veckberg och djuphavsgravar observeras. Exempel på bergskedjor som bildats som ett resultat av subduktion är Anderna och Himalaya.

I sällsynta fall kan det hända att två intilliggande plattor glider längs en förkastning, vilket resulterar i jordbävningar. Detta är fallet med San Andreasförkastningen i Kalifornien.

Oceanisk litosfär bildas kontinuerligt vid mittoceanryggar och försvinner vid djuphavsgravar. Således förändras storleken på kontinentalplattorna och placeringen av kontinenternas landmassa ständigt.

Relaterade objekt

Veckning (avancerad nivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Veckning (grundskolenivå)

Laterala tryckkrafter orsakar att bergarter veckas. Veckberg bildas på detta sätt.

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Förkastning (gymnasienivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Hetfläckar

Hetfläckarna är ställen där magma ofta strömmar upp ur jordskorpan och orsakar vulkanisk aktivitet.

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Jordens struktur (grundskolenivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Sjöars utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar i jordskorpan av både endogena och exogena krafter, såväl som av mänsklig aktivitet.

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Tiktaalik

En övergångsform mellan fisk och tetrapoder, de första fyrfota landdjuren.

Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Added to your cart.