Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Syre (O₂) (gymnasienivå)

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Kemi

Nyckelord

syre, syremolekyl, homonuclear molekyl, bindningsstruktur, kovalent bindning, sigmabindning, pi-bindning, dubbelbindning, opolär, livsvillkor, andning, luft, förbränning, oxid, exoterm, fotosyntes, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Ozon (O₃)

En allotrop av syre som består av tre syreatomer.

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

Bildning av vätemolekyler

Väteatomer i vätemolekyler hålls samman av en kovalent bindning.

Bränslecell

En bränslecell producerar miljövänlig elenergi genom en kemiska reaktion mellan syre och väte.

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Hydroxidjon (OH⁻)

En jonförening som bildas när en vattenmolekyl frigör en proton.

Hypokloritjon (OCl⁻)

Hypokloritjoner bildas när vatten desinficeras med klor.

Klor (Cl₂)

Denna gulgröna giftiga gas med stark lukt är en halogen.

Kväve (N₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Kvävedioxid (NO₂)

En rödbrun giftig gas, mycket reaktiv på grund av dess oparade elektron.

Kväveoxid (kvävemonoxid) (NO)

En färglös gas som är tyngre än luft. Kväveoxid är en mellanprodukt vid framställning av salpetersyra.

Levande ljus

Levande ljus har använts för belysning sedan urminnes tider.

Oxoniumjon (H₃O⁺)

Jämviktsförhållandet som råder mellan oxoniumjoner och hydroxidjoner bestämmer en lösnings pH-värde.

Rökningens skadliga effekter på lungorna

Rökning skadar andningsorganen allvarligt och kan orsaka KOL och lungcancer.

Svavelväte (H₂S)

En färglös, giftig gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg. Gasen förekommer i vissa mineralvatten och källvatten.

Väte (H₂)

Färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Väte är det vanligaste grundämnet i universum.

Väteperoxid (H₂O₂)

Föreningen av väte och syre. En färglös, luktfri vätska som är tyngre än vatten.

Vad består den mänskliga kroppen av?

Denna scen visar kroppens grundläggande beståndsdelar.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Det första elementet i den homologa serien av alkyner.

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Added to your cart.