Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Syre (O₂) (gymnasienivå)

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Kemi

Nyckelord

syre, syremolekyl, homonuclear molekyl, bindningsstruktur, kovalent bindning, sigmabindning, pi-bindning, dubbelbindning, opolär, livsvillkor, andning, luft, förbränning, oxid, exoterm, fotosyntes, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Bränslecell

En bränslecell producerar miljövänlig elenergi genom en kemiska reaktion mellan syre och väte.

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Kväveoxid (kvävemonoxid) (NO)

En färglös gas som är tyngre än luft. Kväveoxid är en mellanprodukt vid framställning av salpetersyra.

Oxoniumjon (H₃O⁺)

Jämviktsförhållandet som råder mellan oxoniumjoner och hydroxidjoner bestämmer en lösnings pH-värde.

Svavelväte (H₂S)

En färglös, giftig gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg. Gasen förekommer i vissa mineralvatten och källvatten.

Väte (H₂)

Färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Väte är det vanligaste grundämnet i universum.

Väteperoxid (H₂O₂)

Föreningen av väte och syre. En färglös, luktfri vätska som är tyngre än vatten.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Added to your cart.