Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Syre (O₂) (grundskolenivå)

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Kemi

Nyckelord

syre, syremolekyl, homonuclear molekyl, livsvillkor, andning, luft, kovalent bindning, dubbelbindning, sigmabindning, pi-bindning, opolär, oxid, exoterm, fotosyntes, Oorganisk kemi, allmän kemi, kemi

Relaterade objekt

Kolmonoxid (CO) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kväve (N₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Ozon (O₃)

En allotrop av syre som består av tre syreatomer.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Koldioxid (CO₂) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Fyrtaktsmotor, även kallad Ottomotor

Denna animation visar den typ av motor som är vanligast i bilar.

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Added to your cart.