Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Suezkanalen

Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Geografi

Nyckelord

Suezkanalen, Szuez, Kanal, Egypten, Medelhavet, vattentransport, rutter, Röda havet, handel, frakt, transporterar varor, Afrika, nät, logistik, Transport, nod, tarnsport kapacitet, globala, ekonomi, teknik, Europa, Jord, transport, kulturgeografi, samhälle, geografi

Relaterade objekt

Scener

Sjöfartsknutpunkter

 • Öresund
 • Bosporen
 • Suezkanalen
 • Hormuzsundet
 • Bab el-Mandeb
 • Malackasundet
 • Panamakanalen
 • Godahoppsudden
 • Kap Horn
 • Gibraltar sund
 • La Manche
 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Australien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen

Suezkanalen är en 192 kilometer lång konstgjord vattenväg belägen i dagens Egypten.

Kanalen byggdes mellan Röda havet och Medelhavet för att förkorta fartygsrutter mellan Asien och Europa.

Idén att bygga en konstgjord kanal uppstod redan under de egyptiska faraonernas regeringstid. På 1800-talet f.v.t. byggdes en kanal mellan Nilen och Röda havet som då sträckte sig längre norrut. På 600-talet f.v.t. försvann denna kanal på grund av det torra klimatet i regionen vid den tiden. Byggandet av en ny kanal som, i likhet med dagens kanal, sträckte sig från norr till söder påbörjades under 500-talet f.v.t., och kanalen nådde Röda havet på 200-talet f.v.t. Kanalen, som försummades och restaurerades flera gånger, slammade igen i slutet av 700-talet.

Efter nästan tusen år började fransmännen, ledda av Ferdinand de Lesseps, bygga den nuvarande Suezkanalen 1859. Byggandet slutfördes tio år senare. Kanalen var under brittisk kontroll från 1882 till 1956 då den nationaliserades av den egyptiska staten. På grund av den arab-israeliska konflikten var kanalen stängd mellan 1967 till 1975. Utvidgningen av den konstgjorda vattenvägen påbörjades 2014. Skapandet av en ny kanal, och fördjupningen och utvidgningen av den befintliga, möjliggjorde tvåvägstrafik på Suezkanalen. Transittiderna förkortades från 18 timmar till 11 timmar.

Suezkanalen

 • Port Said
 • Medelhavet
 • Kairo
 • Nildeltat
 • Ismailia
 • Timsah (sjö)
 • Bittersjöarna
 • Sahara
 • Arabiska öknen
 • Suez
 • Röda havet
 • fartygsrutt

Byggnadsfaser

 • 1800-talet f.v.t.
 • 600-talet f.v.t.
 • 500–200-talet f.v.t.
 • 700-talet
 • 1869
 • 2015
 • Medelhavet
 • Nilen
 • Röda havet
 • Faraos kanal (Ö-V)
 • Timsah (sjö)
 • Bittersjöarna
 • Faraos kanal (N-S)
 • Suezkanalen
 • utvidgad Suezkanal

Från sidan

 • Medelhavet
 • Timsah (sjö)
 • Bittersjöarna
 • Röda havet

Suezkanalen följer inte en rak linje utan flyter genom flera sjöar. Det är en av världens längsta vattenvägar utan slussystem.

Kanalen är mer än 20 meter djup. På ett djup av 11 meter är den minst 200 meter bred, men kanalen fördjupas och utvidgas ständigt. Den konstanta muddringen av kanalen är nödvändig på grund av täta sandstormar i regionen.

Alternativa vägar

 • Öresund
 • Bosporen
 • Suezkanalen
 • Hormuzsundet
 • Bab el-Mandeb
 • Malackasundet
 • Panamakanalen
 • Godahoppsudden
 • Kap Horn
 • Gibraltar sund
 • La Manche
 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Australien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen
 • Jebel Ali
 • Pireus
 • Suezkanalen
 • Godahoppsudden
 • Rotterdam
 • Singapore
 • Hong Kong
 • New York
 • Panamakanalen
 • 6780 km
 • 21 670 km
 • 15 580 km
 • 22 110 km
 • 21 800 km
 • 22 680 km

Utan kanalen skulle sjövägen mellan Asien och Europa vara tusentals kilometer längre eftersom fartygen skulle behöva resa hela vägen runt Afrika. Rutterna från Asien till Amerikas östkust är också kortare genom Suezkanalen än genom Panamakanalen.

Specifikationer

 • Viktiga handelsvägar
 • Trafik
 • Fartygstyper

Rutter

Suezkanalen är en av de viktigaste och mest trafikerade konstgjorda vattenvägarna i världen. Den är Egyptens största inkomstkälla. De flesta av de fartyg som passerar genom kanalen reser mellan Asien och Europa, men även fartyg från andra kontinenter passerar genom den.

Trafik

Cirka 18 000–20 000 fartyg passerar genom Suezkanalen varje år. Detta utgör cirka 10 % av all sjötransport. Även om antalet fartyg som passerar genom kanalen har stagnerat sedan slutet av 2000-talet, ökar mängden last kontinuerligt tack vare fartygens växande lastkapacitet.

Fartygstyper

Det är främst containerfartyg som passerar genom Suezkanalen men även antalet oljetankrar och bulkfartyg är betydande. Fartyg passerar genom kanalen i konvojer. På en genomsnittlig dag färdas två konvojer söderut och en norrut.

Animation

 • Öresund
 • Bosporen
 • Suezkanalen
 • Hormuzsundet
 • Bab el-Mandeb
 • Malackasundet
 • Panamakanalen
 • Godahoppsudden
 • Kap Horn
 • Gibraltar sund
 • La Manche
 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Australien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen
 • Jebel Ali
 • Pireus
 • Suezkanalen
 • Godahoppsudden
 • Rotterdam
 • Singapore
 • Hong Kong
 • New York
 • Panamakanalen
 • 6780 km
 • 21 670 km
 • 15 580 km
 • 22 110 km
 • 21 800 km
 • 22 680 km
 • Port Said
 • Medelhavet
 • Kairo
 • Nildeltat
 • Ismailia
 • Timsah (sjö)
 • Bittersjöarna
 • Sahara
 • Arabiska öknen
 • Suez
 • Röda havet
 • fartygsrutt
 • 1800-talet f.v.t.
 • 600-talet f.v.t.
 • 500–200-talet f.v.t.
 • 700-talet
 • 1869
 • 2015
 • Medelhavet
 • Nilen
 • Röda havet
 • Faraos kanal (Ö-V)
 • Timsah (sjö)
 • Bittersjöarna
 • Faraos kanal (N-S)
 • Suezkanalen
 • utvidgad Suezkanal
 • Viktiga handelsvägar
 • Amerika 4 %
 • Östafrika 0,2 %
 • Australien 0,3 %
 • Nord- och Västeuropa 14 %
 • Sydeuropa 31 %
 • Asien 0,5 %
 • Trafik
 • 1975
 • 1980
 • 1990
 • 2000
 • 2010
 • 2016
 • antal genomresor
 • 0
 • 5 000
 • 10 000
 • 15 000
 • 20 000
 • 25 000
 • kapacitet (tusen ton)
 • 0
 • 200
 • 400
 • 600
 • 800
 • 1000
 • Fartygstyper
 • 39,96 %
 • 26,42 %
 • 19,89 %
 • 8,21 %
 • 4 %
 • 1,49 %
 • 0,03 %

Berättarröst

Suezkanalen är en 192 kilometer lång konstgjord vattenväg belägen i dagens Egypten.

Kanalen byggdes mellan Röda havet och Medelhavet för att förkorta fartygsrutter mellan Asien och Europa.

Idén att bygga en konstgjord kanal uppstod redan under de egyptiska faraonernas regeringstid. På 1800-talet f.v.t. byggdes en kanal mellan Nilen och Röda havet som då sträckte sig längre norrut. På 600-talet f.v.t. försvann denna kanal på grund av det torra klimatet i regionen vid den tiden. Byggandet av en ny kanal som, i likhet med dagens kanal, sträckte sig från norr till söder påbörjades under 500-talet f.v.t., och kanalen nådde Röda havet på 200-talet f.v.t. Kanalen, som försummades och restaurerades flera gånger, slammade igen i slutet av 700-talet.

Efter nästan tusen år började fransmännen, ledda av Ferdinand de Lesseps, bygga den nuvarande Suezkanalen 1859. Byggandet slutfördes tio år senare. Kanalen var under brittisk kontroll från 1882 till 1956 då den nationaliserades av den egyptiska staten. På grund av den arab-israeliska konflikten var kanalen stängd mellan 1967 till 1975. Utvidgningen av den konstgjorda vattenvägen påbörjades 2014. Skapandet av en ny kanal, och fördjupningen och utvidgningen av den befintliga, möjliggjorde tvåvägstrafik på Suezkanalen. Transittiderna förkortades från 18 timmar till 11 timmar.

Suezkanalen följer inte en rak linje utan flyter genom flera sjöar. Det är en av världens längsta vattenvägar utan slussystem.

Kanalen är mer än 20 meter djup. På ett djup av 11 meter är den minst 200 meter bred, men kanalen fördjupas och utvidgas ständigt. Den konstanta muddringen av kanalen är nödvändig på grund av täta sandstormar i regionen.

Utan kanalen skulle sjövägen mellan Asien och Europa vara tusentals kilometer längre eftersom fartygen skulle behöva resa hela vägen runt Afrika. Rutterna från Asien till Amerikas östkust är också kortare genom Suezkanalen än genom Panamakanalen.

Suezkanalen är en av de viktigaste och mest trafikerade konstgjorda vattenvägarna i världen. Den är Egyptens största inkomstkälla. De flesta av de fartyg som passerar genom kanalen reser mellan Asien och Europa, men även fartyg från andra kontinenter passerar genom den.

Cirka 18 000–20 000 fartyg passerar genom Suezkanalen varje år. Detta utgör cirka 10 % av all sjötransport. Även om antalet fartyg som passerar genom kanalen har stagnerat sedan slutet av 2000-talet, ökar mängden last kontinuerligt tack vare fartygens växande lastkapacitet.

Det är främst containerfartyg som passerar genom Suezkanalen men även antalet oljetankrar och bulkfartyg är betydande. Fartyg passerar genom kanalen i konvojer. På en genomsnittlig dag färdas två konvojer söderut och en norrut.

Relaterade objekt

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Hamn

Hamnar tillhandahåller infrastruktur och tjänster nödvändiga för industri och sjöfart.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Panamakanalen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg som byggdes för att förkorta fartygsrutten mellan Stilla havet och Atlanten.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Historisk karta (historiska landmärken)

Hitta historiska landmärken eller platsen för historiska händelser på blindkartan.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Added to your cart.