Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Relaterat extramaterial

Handbollsplan

Handboll är ett av de mest populära lagbollspelen.

Bilens utveckling

Bilar har utvecklats mycket sedan slutet av 1800-talet.

Industriländernas skymning

Det finns olika planer på att eliminera rostbälten i städer, men det finns även negativa exempel...

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i...

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället...

Järnmetallurgi (grundskolenivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Svävare, mark III SR N4

Svävare kan färdas med hög hastighet över vattenytan.

Den utvecklade norden och den framväxande södern

Det finns en stor klyfta mellan de socioekonomiska samhällsskikten på norra och södra...

Added to your cart.