Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Relaterat extramaterial

Den utvecklade norden och den framväxande södern

Det finns en stor klyfta mellan de socioekonomiska samhällsskikten på norra och södra...

Suburbanisering

En gradvis utflyttning av invånare från staden till förorterna.

Föroreningar

Föroreningar kallas de ogynnsamma effekter som individer och samhället har på naturmiljön.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markförorening.

Flygplats

Flygplatser tillhandahåller infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för luftfarten.

Ekonomins struktur

Människor utför en mängd olika arbeten varje dag. Men finns det ett sätt att kategorisera alla...

Avloppsreningsverk

Behandlat avloppsvatten kan användas inom jordbruk och industri.

Oljeplattform

Borrsträngen som borrtornet håller på plats borrar sig genom havsbotten tills den når...

Added to your cart.