Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Relaterat extramaterial

Typer av gårdar och byar

Strukturen och densiteten av gårdar och byar beror på regionens geografiska egenskaper.

Fotbollsplan

Fotboll är en av de mest populära lagsporter på grund av dess enkla regler och låga krav...

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Ekonomins struktur

Människor utför en mängd olika arbeten varje dag. Men finns det ett sätt att kategorisera alla...

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja,...

Befolkningspyramid

Befolkningspyramiden är ett sätt att illustrera ålders- och könsfördelningen i ett visst land.

Nyttodjur

Olika delar av nötkreatur, svin och fjäderfän kan köpas i mataffärer.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Added to your cart.