Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Biologi

Nyckelord

spindlar, spindelnät, upphängning, spindeltråd, Så spinner spindeln sitt nät, trädgård spindel, spindeldjur, siden körtel, spinndysa, ärvt rörelsekoordination, chelicera, framkropp, bakkropp, leddjur, djur, biologi

Relaterade objekt

Fibroin

Fibroin är ett fibrillärt protein som utsöndras av silkesmaskar.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Rödknäad fågelspindel

En av de mest kända spindelarterna, den hålls ofta som husdjur. Dess bett är inte dödligt för människor.

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Alanin (C₃H₇NO₂)

En icke-polär aminosyra. L- och D-molekyler är spegelbilder av varandra.

Chilensk fiolspindel

Den chilenska fiolspindelns giftiga bett utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa.

Ekoxe

Genom ekoxen kan vi lära oss om insekternas muskelfunktion, flygmekanism och fortplantning.

Kålfjäril

Kålfjärilen är en vanlig fjärilsart genom vilken vi kan studera fjärilars anatomi.

Ollonborre

Ollonborren är en vanligt förekommande insekt i Europa. Larverna kallas ˝fettpölsa˝och är stora skadegörare.

Palingenia longicauda

Denna dagsländas larv tillbringar de tre första åren av sitt liv i vatten. Dagsländans vuxna liv varar endast en dag och den används uteslutande till parning.

Flodkräfta

En stor sötvattenskräfta som är vanlig i Europa.

Flodpärlmussla

En blötdjursart som lever i sötvatten.

Manet

Frisimmande marina nässeldjur, de tidigaste djuren med äkta cellvävnad.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Added to your cart.