Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Solförmörkelse

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Geografi

Nyckelord

Solförmörkelse, Sol, förmörkelse, Skuggkon, halvskugga, umbra, Skugga, ljusfenomen, solljus, ringformig solförmörkelse, Måne, Jord, astronomiskt objekt, astronomi, astronom, geografi

Relaterade objekt

Frågor

 • Är det sant att månen har en bunden rotation i förhållande till jorden?
 • Är det sant att man alltid ser samma sida av månen från jorden?
 • Är det sant att solen blockeras av månen under solförmörkelse?
 • Är det sant att solen försvinner helt från himlen under en total solförmörkelse?
 • Är det sant att totala solförmörkelser inträffar vart 10 år?
 • Är det sant att månen står i perigeum under en ringformig solförmörkelse?
 • Vad är den relativa positionen mellan solen, månen och jorden under en solförmörkelse?
 • Hur lång tid tar det för månen att slutföra ett varv runt jorden?
 • Vad är den relativa positionen mellan solens, månens och jordens banplan under en solförmörkelse?
 • Vad innebär "bunden rotation"?
 • Vad betyder termen "umbra"?
 • Vad betyder termen "penumbra"?
 • När kan man se en total solförmörkelse?
 • När kan man se en partiell solförmörkelse?
 • När kan man se en ringformig solförmörkelse?

Scener

Himlakropparnas position

 • solen
 • solljus
 • månen
 • jorden

Solförmörkelse är ett spektakulärt fenomen som vi kan observera från jorden med blotta ögat. Solförmörkelser sker när månen skär av vår siktlinje mellan jorden och solen.

Månen är mycket mindre än solen men eftersom månen ligger mycket närmare jorden ser den, sedd från jorden, ut att vara lika stor som solen. Det är därför månen helt kan täcka solen under en solförmörkelse. En solförmörkelse uppstår när månen, under sin bana runt jorden, hamnar i linje med solen och jorden, exakt mellan de två. En gång i månaden passerar månen mellan solen och jorden, men eftersom månens banplan lutar en aning i förhållande till jordens banplan, uppstår inte solförmörkelser varje gång.

Skuggkon

 • solen
 • solljus
 • jorden
 • månen
 • månens omloppsbana - Det tar 27,3 dygn för månen att fullborda ett varv runt jorden på en elliptisk bana. Det tar lika lång tid för månen att kretsa ett varv runt jorden som det gör för den att rotera kring sin egen axel. Det är därför man alltid ser samma sida av månen. Detta kallas för bunden eller synkron rotation.
 • halvskugga - En del av solljuset når detta område.
 • kärnskugga - Området där jorden blockerar allt direkt solljus.

solljuset blockeras av jorden bildas en skugga bakom jordklotet. Denna skugga kallas för en skuggkon. Även månen har en skuggkon.

Total solförmörkelse

När solens, månens och jordens banplan sammanfaller och månen befinner sig mellan jorden och solen är det nymåne. En solförmörkelse kan bara inträffa under nymåne, de inträffar dock inte varje gång det är nymåne.
När månen befinner sig mittemellan solen och jorden kastar månen sin skugga på jorden. Dessa tillfällen, när månen täcker solskivan, kallas för solförmörkelse. Solförmörkelser upplevs olika beroende på var betraktaren befinner sig.

Solstrålarna lyser upp jorden tills månen skymmer solen. När detta händer försvinner solen helt eller delvis från vår vy. Både månen och jorden är i rörelse i förhållande till solen, och därmed rör sig skuggan längs jordens yta i en smal remsa, mindre än 250 km bred. Om man betraktar solen från den här remsan, kan man se en total solförmörkelse när månens skuggkon når jordens yta. Solen blir då helt mörk. Eller egentligen inte helt, eftersom man ändå kan se solens kromosfär och krona. Solförmörkelsen tar högst 8 minuter. Eftersom skuggan bara är en smal remsa, inträffar total solförmörkelse bara var trehundrade år på varje given plats.

Partiell solförmörkelse

Om betraktaren står i månens halvskugga, skymmer månen bara en del av solskivan. Detta kallas för partiell solförmörkelse. Det här fenomenet kan ses av betraktare som befinner sig inom en 1000 kilometer bred remsa. En partiell solförmörkelse kan ses före och efter en total solförmörkelse.
På grund av den elliptiska omloppsbanan är avståndet mellan jorden och månen inte konstant. När månen är längre bort från jorden än normalt når inte skuggkonen jordens yta, och månen ser mindre ut än solen som då syns som en ljus ring runt månens kontur. Detta fenomen kallas ringformig solförmörkelse.

Berättarröst

Solförmörkelse är ett spektakulärt fenomen som vi kan observera från jorden med blotta ögat. Solförmörkelser sker när månen skär av vår siktlinje mellan jorden och solen.

Månen är mycket mindre än solen men eftersom månen ligger mycket närmare jorden ser den, sedd från jorden, ut att vara lika stor som solen. Det är därför månen helt kan täcka solen under en solförmörkelse. En solförmörkelse uppstår när månen, under sin bana runt jorden, hamnar i linje med solen och jorden, exakt mellan de två. En gång i månaden passerar månen mellan solen och jorden, men eftersom månens banplan lutar en aning i förhållande till jordens banplan, uppstår inte solförmörkelser varje gång.

solljuset blockeras av jorden bildas en skugga bakom jordklotet. Denna skugga kallas för en skuggkon. Även månen har en skuggkon.

När solens, månens och jordens banplan sammanfaller och månen befinner sig mellan jorden och solen är det nymåne. En solförmörkelse kan bara inträffa under nymåne, de inträffar dock inte varje gång det är nymåne.
När månen befinner sig exakt mittemellan solen och jorden kastar månen sin skugga på jorden. Månen blockerar vår vy av solen och, under högst åtta minuter, kan vi inte se solen. Om man befinner sig i den 100–200 kilometer breda remsa där månens skugga rör sig över jordklotets yta upplever man en total solförmörkelse.

En total solförmörkelse uppstår bara en gång per 300 år vid en given plats på jorden. Det beror på att vinkeln mellan jordens och månens banplan är , så oftast når inte månens skuggkon jordens yta.

Om betraktaren står i månens halvskugga, skymmer månen bara en del av solskivan. Detta kallas för partiell solförmörkelse. Det här fenomenet kan ses av betraktare som befinner sig inom en 1000 kilometer bred remsa. En partiell solförmörkelse kan ses före och efter en total solförmörkelse.

Relaterade objekt

Solens bana på jordens viktigaste breddgrader

Solens skenbara vandring är resultatet av jordens rotation runt sin egen axel.

Statsskick och officiella språk

Animationen visar statsskick och officiella språk i världens länder.

Saltproduktion

Förångningen av havsvatten ger ett utmärkt tillfälle för kustområden att producera salt.

Väldens städer

Denna animation visar var jordens största städer ligger.

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största...

Saturnus

Saturnus är den näst största planeten i solsystemet. Den är lätt att känna igen på sina...

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Årstidernas växlingar (grundskolenivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens...

Added to your cart.