Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Solförmörkelse

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Geografi

Nyckelord

Solförmörkelse, Sol, förmörkelse, Skuggkon, halvskugga, umbra, Skugga, ljusfenomen, solljus, ringformig solförmörkelse, Måne, Jord, astronomiskt objekt, astronomi, astronom, geografi

Relaterade objekt

Frågor

 • Är det sant att månen har en bunden rotation i förhållande till jorden?
 • Är det sant att man alltid ser samma sida av månen från jorden?
 • Är det sant att solen blockeras av månen under solförmörkelse?
 • Är det sant att solen försvinner helt från himlen under en total solförmörkelse?
 • Är det sant att totala solförmörkelser inträffar vart 10 år?
 • Är det sant att månen står i perigeum under en ringformig solförmörkelse?
 • Vad är den relativa positionen mellan solen, månen och jorden under en solförmörkelse?
 • Hur lång tid tar det för månen att slutföra ett varv runt jorden?
 • Vad är den relativa positionen mellan solens, månens och jordens banplan under en solförmörkelse?
 • Vad innebär "bunden rotation"?
 • Vad betyder termen "umbra"?
 • Vad betyder termen "penumbra"?
 • När kan man se en total solförmörkelse?
 • När kan man se en partiell solförmörkelse?
 • När kan man se en ringformig solförmörkelse?

Scener

Himlakropparnas position

 • solen
 • solljus
 • månen
 • jorden

Solförmörkelse är ett spektakulärt fenomen som vi kan observera från jorden med blotta ögat. Solförmörkelser sker när månen skär av vår siktlinje mellan jorden och solen.

Månen är mycket mindre än solen men eftersom månen ligger mycket närmare jorden ser den, sedd från jorden, ut att vara lika stor som solen. Det är därför månen helt kan täcka solen under en solförmörkelse. En solförmörkelse uppstår när månen, under sin bana runt jorden, hamnar i linje med solen och jorden, exakt mellan de två. En gång i månaden passerar månen mellan solen och jorden, men eftersom månens banplan lutar en aning i förhållande till jordens banplan, uppstår inte solförmörkelser varje gång.

Skuggkon

 • solen
 • solljus
 • jorden
 • månen
 • månens omloppsbana
 • halvskugga
 • kärnskugga

solljuset blockeras av jorden bildas en skugga bakom jordklotet. Denna skugga kallas för en skuggkon. Även månen har en skuggkon.

Total solförmörkelse

När solens, månens och jordens banplan sammanfaller och månen befinner sig mellan jorden och solen är det nymåne. En solförmörkelse kan bara inträffa under nymåne, de inträffar dock inte varje gång det är nymåne.
När månen befinner sig mittemellan solen och jorden kastar månen sin skugga på jorden. Dessa tillfällen, när månen täcker solskivan, kallas för solförmörkelse. Solförmörkelser upplevs olika beroende på var betraktaren befinner sig.

Solstrålarna lyser upp jorden tills månen skymmer solen. När detta händer försvinner solen helt eller delvis från vår vy. Både månen och jorden är i rörelse i förhållande till solen, och därmed rör sig skuggan längs jordens yta i en smal remsa, mindre än 250 km bred. Om man betraktar solen från den här remsan, kan man se en total solförmörkelse när månens skuggkon når jordens yta. Solen blir då helt mörk. Eller egentligen inte helt, eftersom man ändå kan se solens kromosfär och krona. Solförmörkelsen tar högst 8 minuter. Eftersom skuggan bara är en smal remsa, inträffar total solförmörkelse bara var trehundrade år på varje given plats.

Partiell solförmörkelse

Om betraktaren står i månens halvskugga, skymmer månen bara en del av solskivan. Detta kallas för partiell solförmörkelse. Det här fenomenet kan ses av betraktare som befinner sig inom en 1000 kilometer bred remsa. En partiell solförmörkelse kan ses före och efter en total solförmörkelse.
På grund av den elliptiska omloppsbanan är avståndet mellan jorden och månen inte konstant. När månen är längre bort från jorden än normalt når inte skuggkonen jordens yta, och månen ser mindre ut än solen som då syns som en ljus ring runt månens kontur. Detta fenomen kallas ringformig solförmörkelse.

Berättarröst

Solförmörkelse är ett spektakulärt fenomen som vi kan observera från jorden med blotta ögat. Solförmörkelser sker när månen skär av vår siktlinje mellan jorden och solen.

Månen är mycket mindre än solen men eftersom månen ligger mycket närmare jorden ser den, sedd från jorden, ut att vara lika stor som solen. Det är därför månen helt kan täcka solen under en solförmörkelse. En solförmörkelse uppstår när månen, under sin bana runt jorden, hamnar i linje med solen och jorden, exakt mellan de två. En gång i månaden passerar månen mellan solen och jorden, men eftersom månens banplan lutar en aning i förhållande till jordens banplan, uppstår inte solförmörkelser varje gång.

solljuset blockeras av jorden bildas en skugga bakom jordklotet. Denna skugga kallas för en skuggkon. Även månen har en skuggkon.

När solens, månens och jordens banplan sammanfaller och månen befinner sig mellan jorden och solen är det nymåne. En solförmörkelse kan bara inträffa under nymåne, de inträffar dock inte varje gång det är nymåne.
När månen befinner sig exakt mittemellan solen och jorden kastar månen sin skugga på jorden. Månen blockerar vår vy av solen och, under högst åtta minuter, kan vi inte se solen. Om man befinner sig i den 100–200 kilometer breda remsa där månens skugga rör sig över jordklotets yta upplever man en total solförmörkelse.

En total solförmörkelse uppstår bara en gång per 300 år vid en given plats på jorden. Det beror på att vinkeln mellan jordens och månens banplan är , så oftast når inte månens skuggkon jordens yta.

Om betraktaren står i månens halvskugga, skymmer månen bara en del av solskivan. Detta kallas för partiell solförmörkelse. Det här fenomenet kan ses av betraktare som befinner sig inom en 1000 kilometer bred remsa. En partiell solförmörkelse kan ses före och efter en total solförmörkelse.

Relaterade objekt

ISS (Internationella rymdstationen)

Den internationella rymdstationen är en beboelig rymdstation, byggd i ett samarbete...

Kometer

Kometer är spektakulära himlakroppar som kretsar kring solen.

Intressanta fakta - Astronomi

I denna animation presenteras några intressanta fakta kring astronomi.

Översvämningskontroll

Översvämmade floder kan orsaka många miljöproblem. I videon visas hur vi kan skydda oss mot...

Tysklands administrativa karta

Denna animation visar en karta över Tysklands administrativa indelning.

Det geografiska koordinatsystemet (grundskolenivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Världens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre...

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Added to your cart.