Soldat från senromersk tid (300-talet)

Det östromerska riket började blomstra i början av 300-talet under Konstantin den stores regeringstid.

Relaterat extramaterial

Slaget vid Thermopyle (480 f.v.t.)

Detta slag i det grekisk-persiska kriget blev känt på grund av de spartanska soldaternas...

Masada

Masada, en fästning belägen på en isolerad gigantisk platåberg, är en symbol för judisk patriotism.

Myten om labyrinten

Theseus kamp med Minotauros, en varelse till häften tjur och till hälften människa, i den...

Forntida indisk krigselefant

Forntida indiska krigselefanter användes som ett slags stridsvagn i strider.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Stora stupan i Sanchi (1:a århundradet f.v.t.)

Detta mästerliga exempel på buddhistisk arkitektur finns i Indien.

Trojanska hästen

Enligt Homeros klassiska epos var det Odysseus krigslist som orsakade Trojas fall.

Arkimedes militära uppfinningar (200-talet f.v.t.)

Arkimedes var en av de mest framstående grekiska vetenskapsmännen under antiken, han...

Added to your cart.