Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Smältning och frysning

Smältning och frysning

Under frysning bildas vätebindningar mellan vattenmolekyler vilka resulterar i en kristallstruktur.

Kemi

Nyckelord

smältning, frysning, fasövergång, is, vatten, Smältpunkt, frys punkt, tillstånd av materia, fastämne, vätska, värmeöverföring, värmeminskning, temperatur, temperaturändring, exoterm, endoterm, fysikalisk egenskap, kristallisation, fysik, kemi

Relaterade objekt

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Avdunstning och kokning

Vad händer i en vätska under avdunstning och kokning? Vilka faktorer styr dess kokpunkt?

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Metanhydrat

Ett fast ämne som bildas vid låga temperaturer på jordens havsbottnar vid högt tryck.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Termometrar

Det finns olika typer av instrument för mätning av temperatur.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Added to your cart.