Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Skeppskanon (1600-talet)

Skeppskanon (1600-talet)

Kanoner förekom även i sjökrigföring.

Historia

Nyckelord

sjö- kanonen, fat, kanonkula, transport, sjökrigföring, slagskepp, renässansen, militärhistoria, skjutvapen, kanon, 17th century, marin, weapon (vapen), mellandäck, krut

Relaterade objekt

Scener

Skeppskanon

Tvärsnitt

  • laddstake
  • förladdning
  • lunta
  • krut
  • kula

Promenad

Animation

Struktur

Berättarröst

En kanon är ett mynningsladdat vapen och en av de tidigaste formerna av artillerivapen. De användes först i markstrider under medeltiden, främst i attacker mot fästningar och slott, men senare användes de också som fältartilleri.

Så småningom började man även använda dem på fartyg, och kanonen blev ett oumbärligt vapen vid sjöslag.
Skeppskanoner monterades på specialutformade kanondäck.

För att hantera kanonen krävdes samordning mellan flera personer. Först laddade man krut i det rengjorda röret. Sedan följde en förladdning som höll krutet på plats och man komprimerade det hela med en laddstake.
Därefter fördes kulan på plats och ännu en förladdning trycktes ned i röret. Lavetten sattes sedan i lämplig position med hjälp av hjulen monterade på den och när kanonen var riktad mot målet avfyrades den.
Några sekunder efter att luntan antänts, exploderade krutet och kulan lämnade röret i mycket hög hastighet.
Kanonluckorna på slagskeppen var utskurna direkt i skrovet, därför var korrekt manövrering av kanonen mycket viktigt.

Relaterade objekt

Kanonens funktion (1700-talet)

Kanonen var ett viktigt eldvapen i början av 1500-talet och användes såväl på land som till havs.

Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa ombord på HMS Beagle spelade en avgörande roll i utvecklingen av evolutionsteorin.

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Leonardo da Vinci - Stridsvagn

Stridsvagnens design hade alla de viktigaste militära kraven: tillförlitlighet, flyttbarhet och stor eldkraft.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Krigsmaskiner

Leonardo da Vinci hade även ett brett skissutbud av artillerivapen.

Napoleonkrigen

Napoleon I, som krönte sig själv till kejsare, var en av de mest framstående militära befälhavarna i historien.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Segelfartyg

Skonare, även kallad skonert, användes främst som handelsfartyg och började byggas i Nederländerna på 1600-talet.

Slaget vid Lepanto (1571)

Den osmanska flottan led ett katastrofalt nederlag när den besegrades av den Heliga Ligans flotta.

Vapen (första världskriget)

Första världskriget förde, på grund av utvecklingen av nya vapen, med sig stora förändringar inom militärtekniken.

Husitisk vagnborg

Husiterna använde sig framgångsrikt av stridsvagnar på 1400-talet.

Added to your cart.