Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Sinnesorganen

Sinnesorganen

Organ som tar upp signaler från miljön eller kroppen och sänder dem till hjärnan som nervimpulser.

Biologi

Nyckelord

sinnesorgan, uppfattning, syn, hörsel, lukta, smaksinne, ljusperception, ljuduppfattning, kutan känsla, öra, pendel, hörselorganet, Ijusdetekterande, näsa, Luktorganet, språk, hud, ízlelőszerv, lukt, ljud, íz, öga, ljus, sur, ljuv, salt, besk, varm, smärta, förkylning, tryck, vibrationer, eko, röra, pupill, Avbildning, synnerv, tappar, stavceller, Snigel, hörselnerv, impuls, luktnerv, ízérző központ, hörselcentrum, luktloben, syncentrum, Hjärnbark, stimulus, receptorn, sensoriska nerver, talamus, mat, nyál, nervsystem, centrala nervsystemet, biologi, människa

Relaterade objekt

Scener

Sinnesorganen

 • ögon
 • öron
 • tunga
 • näsa
 • hud

Människans sinnesorgan är ögonen, öronen, näsan, tungan och huden. Dessa organ har till uppgift att upptäcka signaler från yttervärlden med hjälp av de fem grundläggande sinnena, det vill säga syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Huden är även ansvarig för uppfattningen av värme, smärta och tryck.

Ögon

 • pupill - Den är öppningen i regnbågshinnan som kontrollerar ljusflödet till näthinnan, ögats "bländare". I starkt ljus drar pupillen ihop sig och i svagt ljus öppnar den sig för att släppa in mer ljus. Pupillens ljusreflex är en obetingad reflex vars centrum ligger i hjärnstammen. Om pupillreflexen inte fungerar som den ska, tyder detta på skador i hjärnstammen.
 • syncentrum - Ligger i nacklobens hjärnbark.
 • synnerv - Även kallad kranialnerv II, överför impulser från näthinnan till hjärnan.
 • synnervskorsning - Det är den del av hjärnan där synnerverna delvis korsas. Visuell information från näthinnans inre (nasala) sidor korsar över till den motsatta sidan av hjärnan. Visuell information från den yttre (temporala) sidan, å andra sidan, stannar kvar på samma sida.
 • extraokulära muskler - Tvärstrimmiga muskler som styr ögonglobernas rörelser.
 • tårkörtel - Den producerar tårar som fuktar och rengör ögonen och spelar en viktig roll i vissa känslomässiga reaktioner.
 • synmekanismen

Mängden av ljus som kommer in i ögonen regleras av pupillens ljusreflex. I starkt ljus drar pupillen ihop sig med hjälp av regnbågshinnans glatta muskulatur och i svagt ljus öppnar den sig för att släppa in mer ljus. Pupillens ljusreflex är en obetingad reflex vars centrum ligger i hjärnstammen. Om pupillreflexen inte fungerar som den ska, tyder detta alltså på skador i hjärnstammen. Ögonglobernas rörelser styrs av de extraokulära musklerna. Dessa är tvärstrimmiga muskler med frivillig muskelkontroll.

Ögats största del utgörs av glaskroppen. Ett tvärsnitt av ögat visar tre huvudskikt. Det yttersta är senhinnan med ett mycket hållbart bindvävslager, den fortsätter i den transparenta hornhinnan där ljuset kommer in i ögat och bryts.
Det andra skiktet är åderhinnan som innehåller blodkärl som försörjer ögat. Dess fortsättning är ciliarkroppen och regnbågshinnan vid ögats framsida. Regnbågshinnans muskulatur är ansvarig för pupillens ljusreflex. Regnbågshinnan innehåller pigment som ger människoögat dess individuella färg.

Ciliarkroppens glatta muskulatur ( ciliarmusklerna) säkerställer linsens anpassning till det avstånd objektet befinner sig på genom att böja den.
Linsen är fäst i zonulatrådar som följer ciliarmusklernas rörelser. Ciliarkroppen är också ansvarig för att producera kammarvätskan som fyller ögonkammaren. Vid överflödig kammarvätska uppstår okulär hypertension eller förhöjt ögontryck vilket orsakar glaukom (grön starr). Detta i sin tur kan leda till blindhet.
Det innersta skiktet är näthinnan. Det är här den inverterade miniatyrbilden av de objekt man tittar på skapas. Dess receptorer kallas stavar och tappar. Det område av näthinnan som ansvarar för synskärpan kallas gula fläcken. I mitten av den gula fläcken finns endast tappar medan stavarna ligger i näthinnans yttre kanter. Blinda fläcken är det område där synnerven passerar genom näthinnan. Blinda fläcken saknar receptorceller helt. De impulser som produceras av receptorer i näthinnan överförs till hjärnan genom nervtrådarna i synnerven.

Öron

 • ytteröra - Det samlar in ljudvågor till hörselgången och består huvudsakligen av broskvävnad.
 • hörselgång - Ljudvågorna leds in i hörselgången där de stöter på trumhinnan. Öronvax som bildas av körtlar i huden i hörselgången skyddar örat mot skador och infektioner. Ibland kan öronvaxet fastna och bilda en propp i hörselgången vilket kan leda till tillfällig hörselnedsättning.
 • mellanöra - Det består av trumhålan och hörselbenen. Det förbinds med svalgrummet genom örontrumpeten.
 • inneröra - Det spelar en viktig roll för balansen och hörseln.
 • hörselnerv - Den åttonde kranialnerven leder signaler från hörselsnäckan till hjärnan. Denna nerv förmedlar även information som är viktig för balansen och kallas också för vestibulokoklearisnerven.
 • hörselbana - Fortsättningen på hörselnerven i hjärnan. Dess axoner överför en signal till hörselcentrum via talamus.
 • hörselcentrum - Hjärnans hörselcentrum ligger i tinningloben och bearbetar ljud. Beroende på ljudfrekvensen aktiveras olika områden.
 • örontrumpet - Örontrumpeten sträcker sig från näshålan till mellanörat och främjar tryckutjämningen mellan mellanörat och yttervärlden. Den öppnas vanligtvis vid sväljning. När den är permanent stängd sjunker lufttrycket i mellanörat vilket ger en känsla av lock för örat. När det yttre lufttrycket ändras kan vi höra ett poppande ljud: örontrumpeten öppnas och luft strömmar in i mellanörat (om det externa lufttrycket är högre), eller ut ur det (om det externa lufttrycket är lägre).
 • hörselmekanismen
 • balanssinne

Ljud är vibrationer i luften som uppfattas av våra öron. Friska öron kan uppfatta ljudvågor med frekvenser från cirka 20 till 20 000 Hz. Detta område minskar ju äldre man blir eller om örat långvarigt exponeras för buller eller högt ljud.

Ljudvågorna skapar signaler i innerörat vilka överförs till hörselcentrum via hörselnerven och hörselbanan. Ljud alstras i hjärnans hörselcentrum.

Ytterörat samlar in ljudvågor till hörselgången. Ljudvågor sätter trumhinnan, som sluter hörselgången, i svängning. Vibrationen överförs sedan till innerörat genom de tre hörselbenen: hammaren, städet och stigbygeln.

Stigbygeln är inpassad i det ovala fönstret i hörselsnäckan. Basilarmembranet löper längs den översta delen i hörselsnäckan där den vänder och fortsätter i Reissners membran. Membranet delar hörselsnäckan i tre hörselgångar: scala tympani, scala media och scala vestibuli.

Hörselsnäckan är fylld med vätska som vibreras av stigbygeln. Högre ljudfrekvenser förorsakar vibration av högre frekvens i vätskan. Vibrationen absorberas i den initiala delen av membranet. Vibration av lägre frekvens som genereras av djupa ljud hamnar i hörselsnäckan och absorberas närmare spetsen. När vibration absorberas, produceras en elektrisk signal som sänds till hjärnan. Ljudets tonhöjd kodas av platsen där absorptionen sker: detta kallas tonotopi.

De elektriska signalerna alstras i det cortiska organet. När vibrationer fortplantas inne i hörselsnäckan trycker tektorialmembranet mot hårcellerna som sitter på basilarmembranets yta. När håren böjs alstras en signal i cellen. Det cortiska organet omvandlar på det här sättet vibrationerna till elektriska signaler som sänds till hjärnan via hörselnerven och sedan in i hjärnans hörselcentrum via hörselgången. Slutligen produceras en känsla av ljud i hjärnbarken.

Näsa

 • luktlob - Inkommande fibrer bildar luktnerven och sänder impulser som produceras av receptorerna. Utgående fibrer bildar luktnervbanan och överför impulser till hjärnan.
 • silbensplatta - En tunn, perforerad del av silbenet där luktnerven går in i skallen och når luktloben.
 • näsben
 • gom
 • örontrumpetens öppning - Den ansluter näshålan med mellanörat. Det är örontrumpeten som utjämnar tryckskillnaden mellan mellanörat och yttervärlden.
 • luktsinne

Många av de partiklar som finns i luften kan stimulera näsans luktreceptorer. Dessa impulser bearbetas av luktsinnet i hjärnbarken och uppfattas av hjärnan som olika dofter. Luktsinnet spelar en viktig roll i att förmedla information om bland annat föda eller doften av en annan individ, vilket är väsentligt i sociala relationer. Människor och andra primater har ett relativt svagt luktsinne jämfört med andra däggdjur, men även människor kan urskilja tusentals lukter.

Den utskjutande delen av näsan består av näsbenet och av brosk. Näshålan är skild från munhålan av gommen och förbinds med mellanörat genom örontrumpeten. Det är örontrumpeten som utjämnar tryckskillnaden mellan mellanörat och yttervärlden. Näshålans övre del gränsar till silbensplattan, en tunn, perforerad del av silbenet där luktnerven (eller kranialnerv I) går in i skallen och når luktloben.

Tunga

 • tunga - Den blandar mat och saliv, hjälper till vid sväljandet, spelar en viktig roll i talproduktionen och fungerar som smaksinnets centrum. På tungans yta finns papiller som innehåller smakceller (smaklökar, som också finns i gommen och i svalget).
 • smakcentrum - Impulserna producerade i smakcellerna kopplas om i talamus och når hjärnans smakcentrum.
 • smaksinne
 • tung- och svalgnerven - Den förmedlar impulserna från tungan till hjärnan.
 • papiller - Små knottror på tungans yta, smaklökarna sitter på deras yta. Smaklökarna i sin tur innehåller receptorerna som känner av olika smaker.

Smaksinnet hjälper oss att urskilja föda som är säker att äta och att upptäcka och undvika giftiga ämnen. Smakcellerna på tungan, som var och en producerar en annorlunda smakupplevelse, är känsliga för olika kemiska ämnen. Impulser som produceras av smakcellerna överförs till hjärnan genom den 7:e, 9:e och 10:e kranialnerven. I hjärnan kopplas de om av talamus och når slutligen hjärnans smakcentrum. Smakupplevelse genereras i hjärnbarken.

Hud

 • överhud - De två huvudskikten är hornlagret som ligger ytterst och ett lager av levande överhud. Den levande överhudens bottenskikt består av stamceller som skapar nya epitelceller genom celldelning. Äldre epitelceller trycks mot ytan av de nya epitelcellerna varvid de gradvis tillplattas och keratin samlas i dem. De genomgår apoptos (programmerad celldöd) och ett hornlager bildas. Detta hornlager har en skyddsfunktion, dess tjocklek varierar beroende på belastningen. Överhuden saknar blodkärl, den tar emot näringsämnen från blodkärlen i läderhuden genom diffusion. Den innehåller endast fria nervändslut som känner av smärta.
 • läderhud - Den består huvudsakligen av lös bindväv och innehåller receptorer och blodkärl. Dessa blodkärl förser indirekt överhuden med näring genom diffusion. Ytan mellan läderhuden och överhuden är vågformad, vilket förstärker greppet mellan lagren och ökar utbytet av näringsämnen mellan dessa två skikt.
 • underhud - Den består huvudsakligen av fettvävnad som skyddar kroppen mot mekaniska skador och kyla samt spelar en viktig roll i lagringen av näringsämnen och fettlösliga vitaminer (A, D, E och K).
 • receptorer - De olika typerna fångar upp olika signaler (såsom värme, kyla, smärta, tryck, vibrationer m.m.).
 • nerv - Huden är rik på nervändslut som förmedlar känselimpulser (smärt-, temperatur- och beröringsimpulser).
 • känselsinnet

Huden som täcker människokroppen är vårt största organ och omfattar ungefär 15-20 % av den genomsnittliga kroppsmassan.

Huden består av flera lager, varav några innehåller receptorer som känner av värme, kyla och mekanisk stimuli.
Fördelningen av receptorer är inte likartad över hela kroppen. I fingertopparna finns till exempel mängder av receptorer som ger våra fingertoppar förmågan att känna av fint detaljerade ytmönster. Fotsulan däremot har ett stort antal receptorer som känner av tryck.

Impulserna som bildas i hudens receptorer sänds till hjärnstammen eller till ryggmärgen via sensoriska nerver. Informationen bearbetas i känselbarken i storhjärnan.

Animation

Berättarröst

Människans sinnesorgan är ögonen, öronen, näsan, tungan och huden. Dessa organ har till uppgift att upptäcka signaler från yttervärlden med hjälp av de fem grundläggande sinnena, det vill säga syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Huden är även ansvarig för uppfattningen av värme, smärta och tryck.

Människans ögonglober är inrymda i en benig håla. De skyddas av ögonlocken, tårkörtlarna och bindhinnan. Ljus passerar genom ögat via ett genomskinligt medium tills det når näthinnan, det vill säga ögats innersta skikt. Ljuset som når ögat framkallar impulser i näthinnans receptorer som överförs till hjärnbarken via synnerven.

Ytterörat, mellanörat och innerörat spelar alla en roll i uppfattningen av ljud. Ytterörat hjälper till att avgöra ljudets riktning och ansvarar för att förmedla ljudet. Ljudet når mellanörat via den yttre hörselgången där det får hörselbenen att vibrera. Ljudets vibration sprids slutligen till innerörat och bildar elektriska impulser i receptorerna som finns på basilarmembranet i hörselsnäckan. Dessa impulser överförs till hörselbarken via fibrerna i hörselsnäckans nerver. Det är bara innerörat som ansvarar för balanssinnet. Receptorerna i de halvcirkelformade gångarna i innerörat ansvarar för att upptäcka huvudets läge och dess rörelser.

När doftpartiklar i luften når näshålan stimuleras näsepitelets receptorer som finns där. Olika receptorer är mottagliga för olika dofter. Impulserna som framställs i receptorerna når luktloben och överförs till hjärnbarken via fibrerna i luktområdet.

Smakreceptorerna som finns på tungans yta och på slemhinnan i munhålan känner av smakerna i födan och omvandlar dem till impulser. På tungans yta finns papiller som är omgivna av fåror fyllda med saliv. Smakerna upplöses i denna saliv och sprids till smakreceptorerna. Impulserna som produceras i receptorerna sänds till det kortikala smakcentrumet via kranialnerverna VII, IX och X.

Huden som täcker människokroppen är vårt största organ och omfattar ungefär 15-20 % av den genomsnittliga kroppsmassan. Huden består av flera lager, varav några innehåller receptorer som känner av värme, kyla och mekanisk stimuli.

Fördelningen av receptorer är inte likartad över hela kroppen. I fingertopparna finns till exempel mängder av receptorer som ger våra fingertoppar förmågan att känna av fint detaljerade ytmönster. Fotsulan däremot har ett stort antal receptorer som känner av tryck.

Impulserna som bildas i hudens receptorer sänds till hjärnstammen eller till ryggmärgen via sensoriska nerver. Informationen bearbetas i känselbarken i storhjärnan.

Relaterade objekt

Balanssinnet

Innerörat känner av huvudets läge och rörelser.

Det mänskliga ögat

Ögat är ett av våra viktigaste sinnesorgan. När det stimuleras av ljus, producerar ögats receptorer elektriska impulser.

Hudens lager, känselsinne

Huden är kroppens mjuka yttre skikt. Dess tre lager är överhuden, läderhuden och underhuden.

Näsan och luktsinnet

Luktreceptorer producerar elektriska signaler när de stimuleras av dofter.

Örat och hörselmekanismen

Örat omvandlar vibrationer i luften till elektriska signaler som sedan bearbetas av hjärnan.

Smaksinne

Smakreceptorer omvandlar kemisk stimuli till elektriska signaler.

Fosterutveckling

Denna animation visar det mänskliga embryots och fostrets utveckling.

Människohjärnan

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan, mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Människokroppen (kvinna)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Människokroppen - för barn

Denna scen visar kroppens viktigaste organ.

Added to your cart.