Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Satellitnavigering, GPS

Satellitnavigering, GPS

Det globala positioneringssystemet, GPS, består av 24 satelliter men bara fyra av dessa måste vara synliga för positionering.

Geografi

Nyckelord

satellitnavigering, satellit, navigering, GPS, Global Positioning System, Positionering, Avståndsmätning, höjd, civila, Armé, geografi

Relaterade objekt

Scener

Navigationssatelliter

Positionering

  • mottagare - Positionering sker genom triangulering: mottagarens avstånd från tre olika satelliter bestämmer dess läge på jordens yta. I praktiken krävs en fjärde satellit för att även kunna mäta höjden över havet och därigenom få en större exakthet i mätningen.

Avståndsmätning

  • s
  • satellit
  • mottagare
  • förfluten tid - Signalen som avges av satelliten kodar tiden signalen skickades. Mottagaren jämför den med mottagningstiden och beräknar den tid det tog för signalen att komma fram. Utifrån detta kan även avståndet mellan satelliten och mottagaren beräknas.

Animation

Berättarröst

Det globala positioneringssystemet, GPS, utvecklades ursprungligen för militära ändamål under kalla kriget. År 1983 sköt Sovjetunionen ned ett sydkoreanskt civilt passagerarflygplan som befann sig i sovjetiskt luftrum. För att förhindra att liknande tragedier skulle kunna hända igen beordrade USA:s president, Ronald Reagan utvecklingen av ett system som skulle göras tillgängligt för civilt bruk. Den första GPS-satelliten skickades upp 1989. Fyra år senare kretsade sammanlagt 24 GPS-satelliter i sex olika banor, 20 200 kilometer över jorden.

Positionering sker genom triangulering: mottagaren beräknar satelliternas avstånd baserat på de signaler satelliterna sänder. Den första satelliten ritar en cirkelbåge på jordens yta. Varje punkt i denna båge ligger på samma avstånd från mottagaren. En andra satellit ritar ännu en cirkelbåge och mottagaren finns någonstans i skärningspunkten mellan dessa två bågar. Mottagarens exakta position kan bestämmas genom en tredje satellit. I praktiken krävs även en fjärde satellit för att mäta höjden över havet och därmed få en större exakthet i mätningen.

Avståndsmätning baseras på följande princip: den signal som avges av satelliten kodar tiden signalen skickades. Mottagaren jämför den med mottagningstiden och beräknar därefter den tid det tog för signalen att komma fram. Signalen färdas med ljusets hastighet, nästan 300 000 kilometer per sekund. Om till exempel 0,1 sekund har förflutit mellan sändning och mottagning av signalen, är avståndet ca 30 000 kilometer. I praktiken är beräkningsprocessen mer komplicerad, eftersom tid även påverkas av rörelse enligt Albert Einsteins relativitetsteori.

Idag är billiga GPS-mottagare tillgängliga för de flesta av oss civila. Många mobiltelefoner innehåller till exempel GPS-mottagare. Inom det militära är användningen av GPS-teknologin mycket viktig eftersom hög noggrannhet är vitalt för att minimera civila förluster i modern krigföring. Högteknologiska missiler och kryssningsmissiler kan kontinuerligt mäta sina positioner och har möjlighet att anpassa sin bana därefter.

Relaterade objekt

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Det geografiska koordinatsystemet (grundskolenivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Drönare

Användningsområdet för obemannade luftfarkoster (drönare) fortsätter att växa.

Hur fungerar mobiltelefonen?

Denna animation visar hur en mobiltelefon fungerar.

ISS (Internationella rymdstationen)

Den internationella rymdstationen är en beboelig rymdstation, byggd i ett samarbete mellan 16 länder.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Månlandningen den 20 juli 1969

Neil Armstrong, en av besättningsmedlemmarna på Apollo 11, var den första människan som satte sin fot på månen.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Navigationsinstrument från förr

Flera sinnrika instrument, som underlättar navigeringen till havs, har uppfunnits genom århundradena.

Rymdfärja

Rymdfärjor (Space Shuttles) var bemannade, återanvändbara rymdfarkoster som användes av NASA.

Rymdteleskopet Hubble

Hubbleteleskopet kretsar i en omloppsbana utanför jordens störande atmosfär.

Tidmätning

De första kalendrarna och tidmätningsinstrumenten användes redan i de forntida östra civilisationerna.

Typer av satelliter

Satelliter som kretsar runt jorden kan användas för civila eller militära ändamål.

Utforskningen av Mars

Strukturen på Mars och eventuella spår av liv på planeten utforskas med hjälp av rymdsonder och Mars rovers.

Voyager rymdsonder

Voyager rymdsonderna var de första konstgjorda objekten att lämna solsystemet. De samlar data om den yttre rymden och bär med sig information om mänskligheten.

Yuri Gagarins resa till yttre rymden (1961)

Den 12 april 1961 blev Yuri Gagarin den första människan i rymden.

Hur fungerar det? - datornätverk

Internet ger oss möjligheten att skicka data snabbt över stora avstånd.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiska satelliten var den första rymdfarkosten som sköts upp i rymden (oktober 1957).

Fyr

Fyrar används som navigeringshjälp åt fartyg som går i kustnära farvatten.

Added to your cart.