Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Sädesslag

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Biologi

Nyckelord

korn, flingor, domesticerade växter, måltider, Växtodling, jordbruk, bröd, foder, mjöl, vete, råg, majsväxt, ris, havre, Majskolv, caryopsis, öra, Poaceae, gramineae, blad, rotsystem, blomma, gård, ekonomi, Skörd, blomställning, spadix, fiberinnehåll, skörd, fullkorn, Ölindustri, livsmiljö, växt, enhjärtbladiga växter, biologi

Relaterade objekt

Frågor

 • Varifrån härstammar majsen?
 • Vad kallas vetets blomställning?
 • Ungefär hur stor andel av världens totala odlingsmark används för odling av spannmål?
 • Vad består småaxet av?
 • Vad kallas småaxets borstliknande bihang?
 • Vilket sädesslag kan glutenintoleranta människor äta?

Scener

Sädesfält

 • vete - Det mest odlade spannmålet i världen arealmässigt. Förmodligen odlades denna växt först i Armenien och Georgien för mer än 10 000 år sedan. Dess förfäder, enkornsvete, emmervete och speltvete, odlas än idag. Vete föredrar väldränerad och välluftad jord.
 • råg - Växten har sitt ursprung i Anatolien, men odlas idag främst i Europa. Mjölet som produceras av detta spannmål innehåller mycket fibrer vilket har en positiv effekt på matsmältningen. Eftersom det kan ta upp näring från marken effektivt, överlever det även på jord av sämre kvalitet.
 • korn - Det fjärde mest odlade sädesslaget i världen arealmässigt. Det är en viktig foderväxt men det används också vid tillverkning av öl och kan tjäna som mat i form av korngryn. Detta sädesslag härstammar från Mellanöstern. Det klarar sig bättre på jord av sämre kvalitet än vad vete gör.
 • havre - Det är en viktig foderväxt men används allt oftare som livsmedel. Dess protein-, fiber-, stärkelse- och fetthalt gör det till ett värdefullt spannmål. På grund av dess väl utvecklade rotsystem, är det mindre krävande i fråga om jordkvaliteten.
 • ris - Det tredje mest odlade sädesslaget i världen arealmässigt. Det är ett viktigt livsmedel eftersom 95 % av den globala produktionen används som människoföda. Risets proteinhalt liknar den hos livsmedel från djur och ris är glutenfritt. Eftersom ris odlas på översvämmade fält behöver grödan salthaltig jord med god vattenhållningsförmåga. Fälten översvämmas för att säkerställa att temperaturen inte faller under en viss nivå eftersom ris är en växt som kräver högre temperaturer.
 • majs - Det andra mest odlade sädesslaget i världen arealmässigt. Det härstammar från det centralamerikanska höglandet. Det är ett viktigt djurfoder men används också ofta i livsmedelsproduktion. Olika produkter såsom majsmjöl, majsflingor, olja m.m. tillverkas av detta sädesslag. Det är glutenfritt och kan således konsumeras av människor med glutenintolerans. Det är en viktig råvara vid produktionen av bioetanol. Majs är en ettårig växt som har enkönade blommor. Den har både honblomställning som blir till kolvar och hanblomställning i form av en vippa. Majs behöver goda jordförhållanden då en bra skörd endast kan uppnås med god jordkvalitet.

Sädesslag är kulturväxter som spelar en nyckelroll i mänsklighetens överlevnad. Spannmål innehåller mycket proteiner och kolhydrater och står för mer än hälften av den energi som människor konsumerar och utgör den viktigaste råvaran i djurfoder.
Sädesfält upptar mer än 70 % av världens totala odlingsmark.

Vete

 • vete - Det mest odlade spannmålet i världen arealmässigt. Förmodligen odlades denna växt först i Armenien och Georgien för mer än 10 000 år sedan. Dess förfäder, enkornsvete, emmervete och speltvete, odlas än idag. Vete föredrar en väldränerad och välluftad markmiljö.

Råg

 • råg - Växten är inhemsk i Anatolien, men odlas idag främst i Europa. Mjölet som produceras av denna spannmål innehåller mycket fibrer, vilket har en positiv effekt på matsmältningen. Eftersom det kan ta upp näring från marken effektivt, överlever det även på dålig jord.

Korn

 • korn - Det fjärde mest odlade sädesslaget i världen arealmässigt. Det är en viktig foderväxt, men det används också vid tillverkning av öl och kan också tjäna som mat i form av korngryn. Detta sädesslag härstammar från Mellanöstern. Det överlever lättare på jord med sämre kvalitet än vete.

Havre

 • havre - Det är en viktig foderväxt, men det används som livsmedel allt oftare. Dess protein-, fiber-, stärkelse- och fetthalt gör det till en värdefull spannmål. På grund av dess väl utvecklade rotsystem, är det mindre krävande i fråga om jordkvaliteten.

Ris

 • ris - Det tredje mest odlade sädesslaget i världen arealmässigt. Det är ett viktigt livsmedel eftersom 95 % av den globala risproduktionen används som mat. Dess proteinhalt liknar den hos livsmedel från djur och är glutenfritt. Eftersom risfält är översvämmade behöver grödorna saltvattensdammar med god vattenhållande förmåga. Översvämningar säkerställer att temperaturen på risfältet inte faller under en viss nivå, då ris är en växt som kräver högre temperaturer.

Majs

 • majs - Det andra mest odlade sädesslaget i världen arealmässigt. Det härstammar från det centralamerikanska höglandet. Det är ett viktigt djurfoder men används också ofta i livsmedelsproduktion. Olika produkter såsom majsmjöl, majsflingor, olja m.m. tillverkas av detta sädesslag. Det är glutenfritt och kan således konsumeras av människor med glutenintolerans. Det är en viktig råvara vid produktionen av bioetanol. Majs är en ettårig växt som har enkönade blommor. Den har både honblomställning, som bli till kolvar och hanblomställning i form av vippa. Majs behöver goda jordförhållanden; bra skörd kan endast uppnås med god jordkvalitet.

Spannmål

 • vete
 • råg
 • korn
 • havre
 • ris
 • majs

Relaterade objekt

Majs

En av de viktigaste enhjärtbladiga grödorna.

Nyttoväxters och nyttodjurs ursprungsplats

Våra nyttoväxter och nyttodjur härstammar från världens olika delar.

Precisionsjordbruk

Denna animation visar användningen av modern teknik inom jordbruket.

Äppelträd

Äpplet är en av världens populäraste frukter.

Ätbara potatisväxter

Många av de viktigaste livsmedelsgrödorna vi konsumerar hör till potatisväxtfamiljen.

Banan

Bananen är en av de vanligaste frukterna i världen.

Bladets uppbyggnad

Denna animation visar de vanligaste typerna av växtblad och skillnaderna mellan bladen hos enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter.

Hur fungerar en skördetröska?

Skördetröskor används för att skörda och tröska spannmål.

Nyttodjur

Den här animationen presenterar djur som främst används som nyttodjur samt de primära styckdetaljerna från dessa djur.

Spannmålsmagasin i Indusdalen

Indierna byggde stora, naturligt ventilerade spannmålsmagasin redan under forntiden.

Väderkvarn

Maskiner som omvandlar vindenergi till, för människan, användbar energi användes redan under medeltiden.

Växters livscykel

Mossor, ormbunkar nakenfröiga växter och gömfröiga växter är alla generationsväxlare.

Vass och kaveldun

Kosmopolitiska enhjärtbladiga växter som lever i vatten.

Vattenkvarn

Maskiner som omvandlar energin i strömmande eller fallande vatten till mekanisk energi användes redan under medeltiden.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Vilken typ av mat borde finnas på din tallrik?

I denna animation får du lära dig grunderna om hälsosam mat.

Blommor hos gömfröväxter

Animationen visar de typer av blommor som förekommer hos gömfröväxter.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Added to your cart.